Afmeldingsbetingelser

Udeblivelsesgebyr/aflysningsgebyr
  • - Udeblivelse fra kurser af optil 37 timers varighed faktureres med kr. 2.500
  • - Udeblivelse fra kurser over 37 timers varighed faktureres med kr. 3.500
  • - Framelding af kurser op til 37 timers varighed, senere end en uge før opstart faktureres med kr. 1.500
    - Framelding af kurser over 37 timers varighed, senere end en uge før opstart faktureres med kr. 2.500
     

 

© Copyright 2019 | AMU Juul A/S | Abildgårdsvej 14 | 4000 Roskilde | Tlf: 46 32 10 22 |  Powered by: Webex ApS