Buskørekort inkl. EU-Bevis

AMU Juul A/S - BAB Kursus
Kurset henvender sig til dig som ønsker et Buskørekort. Kurset indeholder buskørekort til erhverv (kat. D + EP-D), samt EU-Bevis (CUB Bevis).

Kurset afholdes både som dags- og aftenhold. Se kursuskalenderen for aktuelle bus kørekort hold.

Dagshold: Afholdes som 6 ugers kursus med daglig undervisning kl. 8.00 - 15.24
Aftenhold: Afholdes som 11 ugers kursus med forskellige mødetider afhængigt af indholdet. Typisk fra kl. 17.30 til 20.30 Kontakt Kundeservice for nærmere information.
 

Adgangskrav:

 • Alder:
 • Du skal være fyldt 21 år, have kørekort til almindelig bil, kategori B.
 • Helbred (lægeattest):
 • Du skal opfylde de helbredsmæssige krav til uddannelsen, herunder følgende krav til syn.
 • -En synsstyrke på mindst 0,8 (6/7,5) på det bedste øje og mindst 0,1 (6/60) på det dårligste øje.

 • -Du ikke må lide af dobbeltsyn.

 • -Du ikke må lide af bevidsthedsforstyrrende sygdomme.

 • Straffeattest:
 • Du skal kunne godkendes i kriminalregisteret. (Du skal ikke fremskaffe straffeattest. Borgerservice laver selv opslag i kriminalregistret)
 • Sprog:   
 • Dine sproglige forudsætninger skal være gode, svarende til "Prøve i Dansk-2”. Til køreprøven bliver du testet i dine muligheder for at kunne kommunikere med passagererne. Hvis du er i tvivl skal du kontakte skolen, så vi kan lave en test.

 • Hvis du har spørgsmål til adgangskravene er du meget velkommen til at kontakte skolen.


Beviser:

 •  Når du har gennemført kurset og bestået dine prøver får du udstedt følgende beviser:
   
 • - Kørekort til kat. EP-D (Bus-erhverv)
 • - EU-Bevis / Chaufføruddannelsesbevis
 • - AMU kursusbevis
 • - Førerkort / Tachografkort (OBS. Udstedes ikke af skolen, men kan bestilles hos politiet)
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Kurset indeholder undervisning i følgende emner:
 
 • - Introduktion
 • - Teoriundervisning
 • - Køretimer
 • - Køreteknisk kursus
 • - Teknik/køretøjets opbygning
 • - Service/konfliktløsning
 • - Køre/hviletid
 • - Miljø/passagervenlig kørsel
 • - Befordring af passagerer i bus under hensyntagen til sikker og forsvarlig kørsel, tids-og køreplaner og komfort
 • - Takstbestemmelser, zoneinddeling og udstedelse af billetter ved brug af billetmaskiner.
 • - Planlægge og gennemføre rute- og turforløb
 • - Førstehjælp og brandbekæmpelse m.h.p. at kunne reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af    færdselsuheld samt vide, hvordan buspassagerer evakueres korrekt
 • - Ergonomiske forholh
Prøver:
 • Teoriprøve:
 • Du vil få vist en serie på 25 billeder med forskellige trafikale situationer. Der vil til hvert billede komme en række spørgsmål, hvor du skal vælge de rigtige svar blandt flere mulige, ved at sætte kryds i en ”ja” eller ”nej” kolonne.
 • Du må max have fejl i 3 af billederne.
 • Køreprøve
 • Køreprøven deles op i 2 dele som samlet skal bestås på et udvidet niveau i forhold til en almindelig køreprøve, alt med udgangspunkt i, at du skal kunne udføre persontransport som professionel chauffør. Du skal kunne gøre rede for bilens indretning og udstyr, samt kontrollere dette.
 • Din personlige kørsel/rutine vurderes under hele prøven i forhold til at du som professionel chauffør skal kunne udføre erhvervsmæssig personbefordring mod betaling. Det vil sige at du i princippet ikke må lave fejl.
 • EU Kvalifikation prøve.
  Prøven foregår som Multiple Choice med 30 spørgsmål, med hver 4 svarmuligheder. For at bestå skal du besvare mindst 23 af de 30 spørgsmål korrekt.
Målgruppe:
 

© Copyright 2021 | AMU Juul A/S | Abildgårdsvej 14 | 4000 Roskilde | Tlf: 46 32 10 22 |  Powered by: Webex ApS