AMU JUUL

Unemployed

Get a job with help from AMU JUUL

INFOMØDE HVER UGE

Kom i arbejde via AMU JUUL. Vi har et stort netværk i hele transportbranchen, og gennem et tæt samarbejde om rekruttering og efteruddannelse, kender vi virksomhedernes profil og behov. Nøglen er en håndholdt indsats og en målrettet uddannelse, og successen er stor – ledige kommer i arbejde via AMU JUUL, hver eneste uge.

INFOMØDE MED KORT AFKLARING

Konceptet starter med et gratis infomøde, hvor vi præsenterer transportbranchen bredt. Herefter får alle en kort 10-15 min. personlig samtale omkring uddannelse, kompetencer og jobønsker.

ALLE KAN DELTAGE PÅ VORES INFOMØDE

Alle der er interesseret i at arbejde inden for transport kan deltage på infomødet. Det er gratis og uforpligtende.

KLAR TIL ARBEJDSMARKEDET I TRANSPORTBRANCHEN

Jobafklaringsforløb, en individuel og helhedsorienteret indsats med vejledning og afklaring.

Et afklaringsforløb over 2 dage

Bliv klar til Chaufførbranchen – kom forrest til jobbene

Et jobafklaringsforløb er et helhedsorienteret og beskæftigelsesrettet forløb inden for transportbranchen i bred forstand. I forløbet afklares den enkelte kursusdeltager hen imod en ny karriere inden for gods- og/eller personbefordringsbrancherne. Hovedreglen er, at den individuelle samtale skal være personlig og frivillig.

Der vurderes løbende under de 2 dages kursus på både faglige og personlige kompetencer, erfaringer, ønsker og motivation.

 

Jobcenteret / borgeren får:

 • Generel information om erhvervstransportbranchen, herunder relaterede kurser, krav for deltagelse, vilkår under forløbet, samt jobmuligheder.
 • Hjælp til CV-skrivning og vejledning, så du har en målrettet jobsøgning til branchen.
 • Mulighed for jobsamtaler med interesserede virksomheder, som AMU JUUL faciliterer.
 • Mulighed for løbende kontakt og dialog med vores dedikerede vejleder.
 • Et undervisningsmiljø, der understøtter udviklende samtaler og dialoger, rettet mod jobmarkedet.
 • En håndholdt indsats hen mod et brancheskifte og en ny karriere.
 • Prøvekørsel i en lastbil og/eller bus med en kørelærer, samt relevante praktiske øvelser.
 • Adgang til AMU JUUL’s CV-database, en brancherettet transport-jobbank med direkte adgang for virksomheder.
 • En mundtlig tilbagemelding og borgervurdering af egnethed til transportbranchen og en afklaringsbeskrivelse ud fra borgerens samlede forhold.

 

BESKÆFTIGELSES­INDSATSEN

For den ledige borger:

 • 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige

Faglærte eller ufaglærte medlemmer af en A-kasse, som modtager dagpenge, har ret til at deltage i op til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Du kan som hovedregel få jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 5 uger. Formålet er at øge dine muligheder for at få et job.

Der findes en liste med kurser og uddannelsesforløb, som du kan vælge i mellem. De kurser, som du kan vælge, er inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft.
Din a-kasse skal godkende uddannelsen eller kurset, inden du starter. Jobcentret skal vejlede om seks ugers jobrettet uddannelse under den første jobsamtale, hvis personen anmoder om det.

Positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse

 

Hvem kan få godkendt jobrettet uddannelse af A-kassen?

Jobrettet uddannelse er ikke for alle dagpengemodtagere i A-kassen.

Det er et tilbud til dig, der er:

 • Ufaglært: Du har afsluttet højst grundskolen (folkeskolen) og eventuel en gymnasial uddannelse.
 • Faglært: Du har en erhvervsfaglig uddannelse som for eksempel elektriker, grafiker, kok eller salgsassistent.
 • Faglært + kort videregående uddannelse: Du er faglært og har en kort videregående uddannelse, som for eksempel datamatiker, laborant eller handelsøkonom.

 

Hvis du har et højere uddannelsesniveau (for eksempel bachelor eller kandidat), kan du ikke søge jobrettet uddannelse. Undersøg i stedet, om du kan deltage i kurser under Den regionale uddannelsespulje i samtale med dit jobcenter.

 

Hvilke kurser og forløb vil A-kassen acceptere?

Der er udarbejdet en positivliste med de kurser og forløb, som du kan vælge i mellem.

De kurser, som du kan vælge, er inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. Du kan se hele listen, kaldet Den nationale positivliste med uddannelser og kurser, som du kan søge.

Listen gælder fra 1. marts 2021 - 28. februar 2022. Den regionale uddannelsespulje

 

Er du i opsigelsesperiode, kan du måske starte på kursus med det samme

Der er mulighed for, at du allerede i din opsigelsesperiode kan starte på et kursus eller forløb fra positivlisten. Så har du ret til at fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag, og stadig modtage dagpenge fra din A-kasse.

Fra 1. august 2020 er udvalgte kurser fritaget for 5 ugers karensperiode. Det vil sige, at du kan tage kurset fra første ledighedsdag. Se positivlisten over kurser fritaget for karens nedenfor.

 

 

Ændringer under Corona i forhold til karens:

 • Hvor længe skal jeg have været på dagpenge, før A-kassen vil godkende et 6 ugers uddannelsesforløb?

Som nævnt ovenfor kan du som hovedregel først begynde på et 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb, når du har været ledig i 5 uger.
Men som følge af ”Aftale om ekstraordinært løft af ledige” fra juni 2020 igangsættes et forsøg i 2020-2021, hvor dagpengemodtagere har ret til at gennemføre udvalgte kurser som seks ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag.

Kurserne er udpeget af parterne i juli 2020 og er ”stjernemarkerede” på den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.

Med forsøget er opstart på de udvalgte (stjernemarkerede) kurser undtaget for den ellers gældende karensperiode på fem uger.

 

Frister for hvornår du senest skal have afsluttet et 6 ugers uddannelsesforløb

Kurserne kan have en varighed på op til seks uger, men der er en frist for hvor sent i dit ledighedsforløb, kursusforløbet skal være afsluttet.
Der gælder forskellige regler, alt efter om du er over eller under 25 år:

 • Over 25 år: Du skal tage uddannelsen inden for de første 9 måneder af din ledighed.
 • Under 25 år: Du skal tage uddannelsen inden for de første 6 måneder af din ledighed.

I enkelte tilfælde kan du få lov at tage et forløb, der varer mere end 6 uger. Det kræver, at uddannelsen giver dig gode jobmuligheder.
Ved kurser ud over seks uger skal det skal bemærkes, at a-kasserne kun kan godkende en ansøgning om ret til seks ugers jobrettet uddannelse fra positivlisten, hvis jobcentret har tilkendegivet, at de vil bevilge den resterende del af kurset (der ligger ud over 6 uger) som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Jobcentrene kan søge STAR om tilskud fra den årlige pulje, til køb af kurser fra positivlisten, der overstiger en varighed på 6 uger.

I løbet af en dagpengeperiode på to år har du kun ret til ét jobrettet uddannelsesforløb.

 

Hvordan er min økonomi under forløbet?

Under uddannelsen modtager du dagpenge fra a-kassen.

I nogle tilfælde kan du få tilskud til kost og logi. Det gælder, hvis der er mere end 120 km retur fra din bopæl til uddannelsesstedet.

Hvis der er mere end 24 km mellem din bopæl og uddannelsesstedet, kan du også søge din A-kasse om befordringsgodtgørelse

 

Krav under de 6 ugers uddannelse

Du er fritaget fra rådighedsforpligtelsen, når du deltager i jobrettet uddannelse.
Du behøver således ikke at søge arbejde under de seks ugers jobrettet uddannelse, ligesom du ikke har pligt til at stå til rådighed for henvist arbejde.

Du skal heller ikke deltage i møder med A-kassen og jobcentret imens.

 

Som nævnt, oven for, kan du som hovedregel først begynde på et 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb, når du har været ledig i 5 uger.
Men som følge af ”Aftale om ekstraordinært løft af ledige” fra juni 2020 igangsættes et forsøg i 2020-2021, hvor dagpengemodtagere har ret til at gennemføre udvalgte kurser som seks ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag.

Kurserne er udpeget af parterne i juli 2020 og er ”stjernemarkerede” på den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.

Med forsøget er opstart på de udvalgte (stjernemarkerede) kurser undtaget for den ellers gældende karensperiode på fem uger.

 

Er du i opsigelsesperiode, kan du måske starte på kursus med det samme
Der er mulighed for at du allerede i din opsigelsesperiode kan starte på et kursus eller forløb fra positivlisten. Så har du ret til at fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag, og stadig modtage dagpenge fra din A-kasse.

 

Jobcentrene kan søge STAR om tilskud fra den årlige pulje, til køb af kurser fra positivlisten, der overstiger en varighed på 6 uger

I løbet af en dagpengeperiode på to år har du kun ret til ét jobrettet uddannelsesforløb.

 

Hvordan er min økonomi under forløbet?

Under uddannelsen modtager du dagpenge fra a-kassen.

I nogle tilfælde kan du få tilskud til kost og logi. Det gælder, hvis der er mere end 120 km retur fra din bopæl til uddannelsesstedet.

Hvis der er mere end 24 km mellem din bopæl og uddannelsesstedet, kan du også søge din A-kasse om befordringsgodtgørelse.

 

Er du Kontanthjælpsmodtager?

Hvis du er kontanthjælpsmodtager, skal du kontakte dit jobcenter.

De kan eventuelt bevilge dig uddannelse via en jobplan, såfremt dette findes relevant.

Der er løbende økonomiske puljer som jobcentre kan søge og som gør det muligt, at jobparate kontanthjælpsmodtagere kan få adgang til korte erhvervsrettede kurser inden for mangelområder i f.eks. transportbranchen

Du er altid velkommen til at kontakte AMU JUUL på 39 39 11 11 og få en snak med vores konsulent for ledighedsområdet, som kan vejlede og evt. tilmelde dig til et gratis kort informationsmøde.

 

For jobcentre:

Lad os sammen hjælpe ledige borgere tilbage på arbejdsmarkedet

AMU JUUL har gennem årtier uddannet ledige borgere til transportbranchen og herigennem også påtaget sig et stort samfundsansvar ved at hjælpe hundredevis af borgere tilbage på arbejdsmarkedet og i beskæftigelse.

AMU JUUL samarbejder med langt de fleste jobcentre på Sjælland, og vi er altid åbne for at gå i dialog for nye muligheder og nye tiltag.

AMU JUUL har et stort kursusudvalg og langt de fleste af vores kurser og certifikater er på POSITIVLISTERNE, Både de regionale og den landsdækkende 6 ugers jobrettet liste.

Vi betragtes af vores partnere som eksperter i at afklare borgere om branchens behov og krav til jobbet. Det kan eksempelvis være på grund af psykiske eller fysiske problemer, der gør at borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet ikke ligger lige for.

Vi tilbyder derfor en bred vifte af forskellige kurser, heriblandt afklaringsforløb, opkvalificeringskurser uddannelsesvejledning, coaching, mentorordning og hjælp til jobsøgning mv.

Info meeting
Clarification process, 2 days