Nye uddannelseskrav til chauffører i flextrafik

Der er nye uddannelseskrav på vej for chauffører der kører i flextrafik. Den oprindelige 5-dages uddannelse til befordring af bevægelseshæmmede justeres. Det er to-dags modulet, kaldet BAB 3, som fremover deles op i to moduler, henholdsvis BAB 3a og BAB 3b - af hver to dages varighed.

Ændringen sker fordi der i branchen længe har været efterspurgt en mulighed for at vælge undervisning i trappemaskiner fra, da dette ikke er relevant for alle flextrafik-chauffører. Det skal være muligt at kunne køre liftbil uden at kunne være uddannet i at betjene en trappemaskine, da ca. 90 % af alle liftbiler kører uden trappemaskine. Ydermere har der været kritik af at undervisningen ikke har kunnet give tilstrækkelige færdigheder i forhold til brug af trappemaskiner, med ulykker og utrygge chauffører og borgere som følge.

Fremover sammensættes uddannelsen med BAB1, BAB 2 og BAB 3a - over 5 dage, med mulighed for yderligere tilvalg af 2 dages undervisning i brug af balancerede og ubalancerede trappemaskiner (BAB 3b).

BAB 3a er vil fremover indeholde undervisning i fastspænding af op til to kørestole i køretøjet, samt praktisk undervisning i brug af lift, bespændinger af kørestol, el-kørestol og el-crosser.
BAB 3b indeholder undervisning i balancerede og ubalancerede trappemaskiner, med og uden kørestolsbrugere, på ligeløbstrapper, drejende trapper eller vindeltrapper samt på repos, ved såvel 1-mands som 2-mands betjening.

BAB 3a er oprettet under AMU-kode 49974, under navnet “Befordring af fysisk handikappede med liftbil”.
BAB 3b er oprettet under AMU-kode 49975 under navnet “Befordring af fysisk handicappede med trappe maskine”.

De nye uddannelseskrav forventes at fremgå af de respektive trafikselskabers kommende udbud, og AMU JUUL vil være klar til at tilbyde det nye BAB 1-2-3a/b. Det forventes ikke at Trafikselskaberne vil stille krav om efteruddannelse i BAB 3b for alle allerede uddannede chauffører. Pt. er den eksisterende model BAB1-2-3 derfor tilstrækkelig. Kravet vil gælde nye chauffører der træder ind i branchen, og AMU JUUL orienterer løbende vores kunder, og melder ud såfremt der offentliggøres en skæringsdato for overgangen fra det nuværende BAB 3 modul, til det nye BAB 3a/b.

Seneste nyheder