Er din varebil klar til nye miljøzonekrav?

Der træder nye miljøzonekrav i kraft for varebiler pr. 1. juli 2022

Pr. 1. juli 2022 skal de varebiler der er registreret i perioden før d. 1. januar 2012, have et partikelfilter monteret og være registreret i DMR (Det Digitale Motorregister), for at have adgang til de danske miljøzoner i København, Frederiksberg, Aalborg, Odense og Aarhus. Har du ikke registreringen på plads ved kørsel i en af de danske miljøzoner, kan du risikere en bøde på 1.500 kr. pr. varebil. Det gælder både danske og udenlandske køretøjer.

Der er visse undtagelser for miljøzonekravet, som ikke gælder for:
- Køretøjer, der er registreret i Danmark til veterankørsel. Dette vil i så fald fremgå af Motorregistret.
- Køretøjer der er registreret i udlandet, og som er mere end 30 år gamle.
- Køretøjer, der benyttes af forsvaret, politiet, redningsberedskabet eller lignende nødtjenester, såfremt disse køretøjer sædvanligvis ikke kører i en miljøzone, og der er opstået et ekstraordinært behov for anvendelse af køretøjet i en miljøzone, eller køretøjet her anvendes til øvelsesvirksomhed.

Herudover opfylder alle køretøjer der efterlever euronorm 5 standarden betingelserne for partikelfiltre, og disse køretøjer må gerne køre i miljøzonerne.

Transitruter uden om miljøzonekrav
Hvis dit køretøj ikke opfylder miljøzonekravene, er det muligt at benytte de såkaldte transitruter i nogle af miljøzonerne. I København kan man køre til og fra Nordhavnen gennem en særlig transitrute. Ruten går fra Københavns kommunegrænse via Lyngbyvej til Nordhavnsvej og rammer Kalkbrænderihavnsgade. På samme måde er der en transitruter i og omkring Aalborg, for at sikre mulighed for gennemkørsel via Limfjordsbroen, hvis der er spærret gennem Limfjordstunnelen. Du kan se transitruterne via Miljøministeriets hjemmeside miljoezoner.dk.

Miljøzonereglerne er iværksat for at sikre renere luft til borgerne i landets største og tættest befolkede byer, og reglerne omfatter alle dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler, ligesom det gælder både danske og udenlandske køretøjer. Miljøzonerne håndhæves automatisk via kameraer, som kan aflæse nummerplader.

AMU JUUL tilbyder grund- og efteruddannelse af varebilchauffører samt varebil-vognmandsuddannelsen. Du kan læse mere om vores kurser på amujuul.dk.

miljoezoner.dk kan du finde en oversigt over regler og søge specifikke adresser for at tjekke om adressen er i en miljøzone.

Seneste nyheder