Teknikkort kat. D/E


Lektion 5-6

Kontrol af bremser:

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved bremserne er opfyldt:
 • Stødstangen må ikke kunne trykkes til bundstilling. Dette kontrolleres ved at køre langsomt frem, foretage en almindelig opbremsning og fastholde bremsestillingen ved at aktivere bussens parkeringsbremse.
 
Ved denne manøvre skal der som hovedregel fortsat være afstand mellem koblingshovedet og den faste del af påløbsdelen (hvilket fx konstateres ved at klemme beskyttelsesbælgen sammen og føle den nævnte afstand).
 
 • Bremsesystemet skal have tilstrækkelig virkning. Dette kontrolleres ved at forsøge at trække påhængskøretøjet mens parkeringsbremsen er fuldt aktiveret.
 • Wirer, bremsestænger og lignende skal være sikrede og ubeskadigede.
 • Eventuel hydraulisk bremsekraftoverføring skal være tæt.
 • Parkeringsbremsens betjeningsgreb skal kunne aktiveres let og skal kunne fastholdes i aktiveret stilling.


Tegn på fejl ved bremser:

Eleven skal kunne angive årsager til følgende tegn på fejl ved bremserne og udpege, hvor fejlene kan opstå:
 • For lang vandring i stødstangen kan skyldes manglende justering af hjulbremserne.
 • Hvis påhængskøretøjet støder til bussen under opbremsning, kan det være tegn på, at bremserne ikke virker.
 • Hvis påhængskøretøjets bremser »hugger«, kan det være tegn på fejl ved dæmperen

Kontrol af lygter mv.:

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved lygter og reflekser er opfyldt:
 • Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.
 • Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne.
 • Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys.
 • Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der kan belyse nummerpladen.
 • Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.
 • Bagudvendende reflekser skal være trekantede og anbragt med spidsen opad.

Tegn på fejl ved lygter:
Eleven skal kunne angive årsager til følgende tegn på fejl ved lygterne og udpege, hvor fejlene kan opstå:
 • Lygter, der ikke virker eller virker forkert, kan skyldes fejl (dårlig forbindelse) i elstikket mellem bus og påhængskøretøj.
 
 

Lektion 7-8

Kontrol af bærende dele:
Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved bærende dele er opfyldt:
 • Dæk skal på alle hjul have mindst 1,6 mm dybde i slidbanens hovedmønster. Sliddet bør ikke være ujævnt, og dækket skal være uden beskadigelser.
 • Dækformen må ikke være unormal.
 • Chassisrammen og trækstangen må ikke være deformeret, revnet eller beskadiget i øvrigt.

Tegn på fejl ved bærende dele:
Eleven skal kunne angive årsager til følgende tegn på fejl ved bærende dele og kunne udpege, hvor fejlene kan opstå:
 • Ujævnt/skævt dækslid kan skyldes fejl i affjedringssystemet, ubalance i hjulene eller forkert dæktryk. Ved påkørsel af kantsten eller lignende vil der kunne opstå skader på dækket (slidbane og karkasse).
 • Unormal dækform ved vejbanen eller unormalt varmt dæk efter nogen tids kørsel tyder på ukorrekt dæktryk, som i længden kan ødelægge dækket. Dæktrykket bør i så fald tjekkes ved brug af dæktryksmåler.
 • Revner i malingen eller koncentrerede rustdannelser (ruststriber) på chassisramme eller fjedre kan skyldes brud. Rustdannelser omkring bolte og nitter tyder på, at de har løsnet sig på grund af slid eller manglende vedligeholdelse.
 • Når påhængskøretøjet under kørsel ligeud ikke følger bussens spor, kan det være tegn på, at en aksel har forskubbet sig, eller at trækstangen/træktrianglen er skæv.

Karrosseri, opbygning og dets fastgørelse:
Eleven skal kunne kontrollere følgende forhold:
 • at døre til eventuelt lastrum er forsvarligt lukket/fastgjort,
 • at skærme og eventuelle stænklapper er hele og fastgjorte,
 • at eventuel pressening er tilspændt og
 • at eventuel last er placeret og fastgjort forsvarligt

Kontrol af tilkoblingsanordninger:
Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til tilkoblingsanordningen er opfyldt:
 • Væsentligt slør må ikke forekomme mellem bussens koblingsdel og påhængskøretøjets koblingsdel, bedømt ved visuel kontrol af slidmærker på koblingsdelene og eventuelt ved kontrol af slidindikator på påhængskøretøjets koblingsdel.
 • Aftagelig del af tilkoblingsanordningen skal være korrekt monteret og sikret.

Sammenkobling:
Eleven skal kunne kontrollere lovligheden af følgende sammenkoblinger på grundlag af registrerings- og/eller koblingsattester:
 • Synsfri sammenkobling af bus og påhængskøretøj.

© Copyright 2021 | AMU Juul A/S | Abildgårdsvej 14 | 4000 Roskilde | Tlf: 46 32 10 22 |  Powered by: Webex ApS