Tilmeldingsbetingelser

Beskæftigede og privatister:
Deltagerbetaling

Det er en betingelse for deltagelse på AMU-kurser, at deltagerbetalingen er indbetalt inden kursusstart.
I 2019 er deltagerbetaling på 124 kr. pr. dag.
Deltagerbetalingens størrelse fastsættes hvert år på finansloven.
VEU-godtgørelse
Når du er i beskæftigelse har du/din arbejdsgiver mulighed VEU-godtgørelse i din kursusperiode. VEU-, samt befordringsgodtgørelse skal søges på www.efteruddannelse.dk senest 4 uger efter sidste kursusdag.
Satsen for VEU-godtgørelsen er 871 kr. pr. dag i 2019. 
Har du en videregående uddannelse (f.eks. bachelor eller kandidatgrad), kan du optages på AMU-kurser mod betaling af fuld kursuspris. Har du ikke brugt din videregående uddannelse, de sidste 5 år eller mere, kan du/din arbejdsgiver muligvis få VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Det afhænger af en konkret vurdering.  
Betalingsbetingelser
Det er afgørende, at du overholder betalingsfristen, der fremgår af fakturaen. Din betaling er afgørende for skolens statstilskud. Såfremt din betaling udebliver, er vi nødsaget til at opkræve dig den fulde kursusafgift. 
Ledige:
Dagpengeberettigede med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
Med retten til 6 ugers jobrettet uddannelse kan du deltage i et jobrettet kursus eller et jobrettet uddannelsesforløb, som fremgår af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse.
Du har ret til ovenstående såfremt du er ufaglært eller faglært ledig. Det er din a-kasse der træffer afgørelsen, om du opfylder dette og bekræfter din ledighedsperiode på blanket AR237. Dit jobcenter skal desuden fremsende betalingstilsagn til AMU Juul. Oplysningerne skal være modtaget inden kursusstart.
Såfremt du har opbrugt din kvote på 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du have din kursusdeltagelse godkendt af dit jobcenter.
Dagpengeberettigede med jobplan, kontanthjælpsmodtagere og revalidender
Deltagelse på et AMU-kursus, kræver at dit jobcenter godkender din deltagelse via en handlingsplan.
Du kan søge befordringsgodtgørelse, hvis du har mere end 24 km daglig transport mellem kursusstedet og din bopæl.
Du skal bruge blanket AB421, som kan findes på www.jobnet.dk
AMU Juul forbeholder sig retten til at aflyse et kursus ved for få tilmeldinger, samt ændringer til ovenstående.
 

© Copyright 2020 | AMU Juul A/S | Abildgårdsvej 14 | 4000 Roskilde | Tlf: 46 32 10 22 |  Powered by: Webex ApS