Udbudspolitik

Målgruppe:
Den primære målgruppe er ufaglærte og faglærte.

Mission:
 • At tilrettelægge og gennemføre uddannelser på vilkår som sikre kursisterne nødvendige og individuelle muligheder for at fuldføre uddannelsen med et godt resultat.
 • At tilbyde en høj grad af information til evt. involverede parter, jobcentre, virksomheder og faglige organisationer.

Samarbejde:
 • Skolens målsætning er at medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemerne inden for transportsektoren, i et tæt samarbejde med andre skoler, virksomheder, jobcentre, faglige organisationer og andre relevante samarbejdspartner.
 • Skolen ønsker et tæt samarbejde med andre uddannelsesudbydere om kvantitet og kvalitet.
 • Skolen udlægger og udliciterer, jf. ministeriets regler herom, gerne uddannelser i bestræbelserne på at dække uddannelsesbehov.
 • Skolen ønsker at bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre kursisternes kvalifikationer.
 • Skolen ønsker at give voksne borgere muligheder for at forbedre såvel erhvervs- som personlig kompetencer.

Markedsføring:
 • Skolen tilsigter en markedsføring af AMU-kurserne, der er præget af åbenhed og gennemsigtighed.
 • Skolen tilsigter et tæt samarbejde omkring markedsføring med alle relevante parter.
 • Markedsføringen gennemføres bl.a. via:
 • Skolens hjemmeside
 • Brochurer
 • Partnerskaber med jobcentre, virksomheder og faglige organisationer.
 • Informationsmøder på jobcentre, virksomheder og i faglige organisationer.
 • Annoncer i dags- og ugepresse

© Copyright 2021 | AMU Juul A/S | Abildgårdsvej 14 | 4000 Roskilde | Tlf: 46 32 10 22 |  Powered by: Webex ApS