AMU JUUL

Ny varebilstilladelse – International Varebilschauffør

Nye regler for dig der kører varebil i EU

Er du varebilsvognmand eller transportleder og kører du og dine chauffører i EU? Så er denne nyhed meget vigtig for dig.

Vognmænd/transportledere skal nu søge om tilladelse til at udføre international godskørsel for fremmed regning i varebiler. Kravet om tilladelser træder i kraft den 21. maj 2022.

Der kommer nye regler for international varebilskørsel i 2022. Nu skal du på et supplerings kursus for køre i EU. Det betyder, at alle virksomheder, fra maj 2022, skal have en tilladelse til at udføre international godskørsel for fremmed regning i varebil over 2.500 kg. Der bliver et nyt krav i EU, og derfor har der aldrig før været regler for international kørsel i varebiler under 3.500 kg.

Ny tilladelse til at udføre international godskørsel for fremmed regning 

Den international tilladelse skal bruges til at udføre international transport for fremmed regning i varebil. Altså tilladelsen kan kun bruges til kørsel i EU (uden for Danmark). Grunden til at den internationale tilladelse ikke kan benyttes til at køre varebil i Danmark, er blandt andet, at den nye varebilstilladelse laves som et fysisk bevis. Den nuværende varebilstilladelse, som du bruger, er udstedt til dig elektronisk. Der kommer også strengere krav til det at få tilladelse til kørsel med varebil internationalt, end hvad du er vant til ved den danske varebilstilladelse.

Overgangsordning for transportledere

Da kravet stadig er nyt, er der indsat en overgangsordning for transportledere/vognmænd, som allerede har en tilladelse efter den nationale varebilsordning. 

Har din virksomhed allerede tilladelser efter den nationale varebilsordning, kan du fritages fra et gennemføre et nyt vognmandskursus. For at få tilladelse til at udføre international godskørsel for fremmed regning i varebiler, skal man dog bestå en prøve. 

Overgangsordningen gælder indtil den 31. december 2022.

Fritagelse 

Hvis du kan fremlægge dokumentation for, at du, i en periode på ti år før den 20. august 2020, har ledet en virksomhed, der udfører international godskørsel for fremmed regning i varebiler, kan du fritages for gennemførelse af vognmandskurset og prøven. 

Hvis du har spørgsmål til de nye regler, er du meget velkommen til at kontakte os på 39 39 11 11. 

Spørgsmål og svar

Hvornår træder den nye varebilstilladelse i kraft?
Vi venter stadig på, at loven bliver vedtaget. Men det er meldt ud, at den nye varebilstilladelse gælder fra den 21. maj 2022, hvis det bliver vedtaget.
Hvornår gælder de nye uddannelseskrav?
Færdselsstyrelsen er i gang med at lave nye regler for konkrete uddannelseskrav, samt mulige regler om overgangsordninger for virksomheder der kører varebil i dag. Vi ved endnu ikke om der vil være uddannelseskrav til både vognmænd og chauffører.
Hvem skal have den nye varebilstilladelse?
Den nye lov gælder for alle virksomheder der udfører godskørsel for fremmed regning med dansk indregistreret motorkøretøj.
Hvordan får man en international varebilstilladelse?
Færdselsstyrelsen er i gang med at lave nye retningslinjerne for jer der vil søge om om tilladelse til at køre varebil i EU. Når vi ved mere, vil du kunne læse det på denne side.