Nye regler for varebiler

I NEDENSTÅENDE VIL DU FINDE SENESTE INFORMATION OM DE NYE REGLER PÅ VAREBILSOMRÅDET. DER KOMMER LØBENDE NY INFORMATION, OG VI ANBEFALER AT DU TILMELDER DIG VORES AUTOMATISKE INFO-SERVICE HER.

Fra den 1. juli 2019 vil varebiler på over 2.000 kg til og med 3.500 kg, som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods, være omfattet af godskørselsloven. Det indebærer nye krav til både varebilschauffører og -vognmænd.
 
Krav til chaufføren:
Den nye lov betyder at alle chauffører der kører ovennævnte kørsel, skal have et Varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB – bevis) senest d. 1. juli 2019.

Hvis du kan dokumentere, at du i perioden fra den 1. juli 2009 til den 30. juni 2019 har haft mindst to års beskæftigelse som varebilschauffør. (Du kan for eksempel dokumentere din erfaring ved hjælp af en arbejdsgivererklæring indeholdende oplysninger om beskæftigelsens art og nøjagtig periode for beskæftigelsen samt dokumentation for løn. Dokumentation for løn kan f.eks. være i form af lønsedler eller R75 fra skattestyrelsen.) Skal du på Efteruddannelse (2 dage) efter hvornår du har fødselsdag. (Se nedenstående skema)

Her finder du relevante blanketter ift. ansøgning og fritagelse for varebilskurser:
 

FØDSELSDATO: EFTERUDDANNELSE SENEST D.:
1., 2. eller 3. 30. juni 2019
4., 5. eller 6. 31. december 2019
7., 8. eller 9. 30. juni 2020
10., 11. eller 12. 31. december 2020
13., 14. eller 15. 30. juni 2021
16., 17. eller 18. 31. december 2021
19., 20. eller 21. 30. juni 2022
22., 23. eller 24. 31. december 2022
25., 26. eller 27. 30. juni 2023
28., 29., 30. eller 31. 31. december 2023

Hvis du ikke har 2 års erfaring skal du deltage i Grunduddannelsen (3 dage)
Hvis du har et gyldigt Chaufføruddannelsesbevis (CUB-bevis) er du undtaget fra kravet om Varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB – Bevis)
 
Krav til Vognmanden:
Fra den 1. juli 2019 skal varebilsvognmænd, der transporterer gods for fremmed regning, have gennemført og bestået en uddannelse som varebilsvognmand samt have udstedt en varebilstilladelse fra Færdselsstyrelsen.
Kravet gælder for varebiler eller vogntog (varebil med anhænger) over 2.000 kg til og med 3.500 kg tilladt totalvægt, som fragter gods for fremmed regning med en samlet vægt på mere end 11 kg. pr. stykgods.

Varebilstilladelsen kræves kun for vognmandsvirksomheder, der er etableret på dansk område.
For at få en varebilstilladelse skal varebilsvognmanden eller transportlederen sende en ansøgning til Færdselsstyrelsen. Sender du din ansøgning senest den 1. april 2019, udstedes tilladelsen med gyldighed fra den 1. juli 2019, hvor tilladelseskravet for varebiler træder i kraft.
 
Ny Vognmand:
Følgende krav skal opfyldes for at få en varebilstilladelse:
 • Faglige kvalifikationer: Du skal inden for de seneste 10 år have gennemgået en varebilsvognmandsuddannelse, der er godkendt af Færdselsstyrelsen. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve
 • Økonomi: Du skal have en egenkapital på mindst 13.500 kr. for den første tilladelse og 6.750 kr. for hver yderligere tilladelse
 • Restancer til det offentlige: Der må ikke være forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere for hverken virksomheden eller transportlederen. Bemærk: Der er mulighed for at indgå en afdragsaftale.
 • Vandel og god skik: Færdselsstyrelsen foretager en konkret vurdering ud fra hvert tilfælde.


Er du allerede vognmand?
Mulighed for fritagelse for krav om vognmandsuddannelse:
Som eksisterende varebilsvognmand er det muligt at søge om at blive fritaget for kravet om uddannelse og/eller prøve.
 
Du kan blive fritaget, hvis du kan dokumentere én af nedenstående:
 • Du kan fritages fra kravet om at gennemføre uddannelsen, hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste tre år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Den afsluttende prøve til uddannelsen skal dog gennemføres og bestås.
   
 • Dokumentationen kan f.eks. bestå af en erklæring fra arbejdsgiver, hvor det fremgår, hvad du har beskæftiget dig med og i hvilken periode. Vurderingen foretages altid konkret ud fra den indsendte dokumentation.
 
 • Du kan fritages fra krav om både uddannelse og prøve, hvis du kan dokumentere, at du i perioden den 1. juli 2017 til den 30. juni 2019 har drevet en vognmandsvirksomhed, som bliver omfattet af det nye tilladelseskrav til varebiler.
   
 • Dokumentationen kan f.eks. bestå af årsregnskaber for virksomheden samt oplysninger om registreringsnumre på de varebiler, der har været anvendt. For at oplyse hvad din virksomhed har beskæftiget sig med, kan der også være behov for at indsende en erklæring fra tredjemand f.eks. fra en revisor.
 
Dokumentation for ovenstående skal sendes til Færdselsstyrelsen sammen med en ansøgning om fritagelse for uddannelse og/eller prøve. Vær opmærksom på, at der i hver enkelt sag foretages en konkret vurdering på baggrund af det indsendte materiale. Du kan derfor ikke på forhånd få at vide, hvorvidt du lever op til kravene for fritagelse.

Ansøgningen skal sendes digitalt via Virk.dk. Det vil først være muligt at søge om fritagelse fra begyndelsen af 2019.
 
 • Du er fritaget fra krav om både uddannelse og prøve, hvis du inden for de seneste 10 år har bestået prøven, der afslutter godsvognmandskurset, eller hvis du allerede er godkendt som transportleder i en virksomhed med vognmands- eller varebilstilladelser.

 
Her finder du relevante blanketter ift. ansøgning og fritagelse for varebilskurser.

Du er altid velkommen til at kontakte AMU Juul. Du kan tilmelde dig vores automatiske info-service, så holder vi dig opdateret om nyt på Varebilsområdet.

© Copyright 2021 | AMU Juul A/S | Abildgårdsvej 14 | 4000 Roskilde | Tlf: 46 32 10 22 |  Powered by: Webex ApS