Лицензия ЕС для Водителей грузовиков

Лицензия ЕС

Ви бажаєте працювати водієм вантажівки? Тоді не передбачається продовження ліцензії/сертифіката ЄС (водій КПК) приблизно 5 років. Ви можете продовжити термін дії ліцензії/сертифікат ЄС на періодичне навчання водіїв вантажних автомобілів AMU JUUL.

Ми знаємо, що як водій вантажівки ви цінуєте нові знання, які ви можете отримати від досвідчених людей у галузі, тому вас зустрінуть наші досвідчені інструктори, кожен із яких має великий досвід повсякденного життя за кермом. На курсі навчання вони дадуть вам нові знання з водіння вантажів.

Відповідно до Спеціального закону, прийнятого в Данії, громадяни України, після реєстрації біометричних даних, та після подання заяви на отримання посвідки на проживання можуть отримати цей курс безкоштовно (якщо це схвалено вашим місцевим центром зайнятості). Курс проводиться англійською мовою з можливим перекладом російською/українською мовою. Ви також зможете використовувати цей сертифікат при поверненні до України та інших країн Європейського Союзу.

Згідно з датським законодавством, всі водії зобов'язані проходити підвищення кваліфікації та продовжувати свої права ЄС (Driver CPC) не рідше одного разу на 5 років. Навчання триває лише 5 днів. Курси підвищення кваліфікації проводяться щотижня.

Вы хотите продолжать работать водителем грузовика? Тогда не забудьте продлить лицензию/сертификат ЕС (водитель CPC) каждые 5 лет. Вы можете продлить лицензию/сертификат ЕС на периодическом обучении водителей грузовых автомобилей в AMU JUUL.

Мы знаем, что как водитель грузовика вы цените новые знания, которые вы можете получить от опытных людей в отрасли, поэтому вас встретят наши опытные инструкторы, каждый из которых имеет большой опыт повседневной жизни за рулем. На курсе обучения они дадут вам новейшие знания по вождению грузов.

В соответствии со Специальным законом, принятым в Дании, граждане Украины, после регистрации биометрических данных, и после подачи заявления на получение вида на жительство могут получить этот курс бесплатно (если это одобрено вашим местным центром занятости). Курс проводится на английском языке с возможным переводом на русский/украинский языки. Вы также сможете использовать этот сертификат при возвращении в Украину и в других странах Европейского союза.

Согласно датскому законодательству, все водители обязаны проходить повышение квалификации и продлевать свои права ЕС (Driver CPC) не реже одного раза в 5 лет. Обучение длится всего 5 дней. Курсы повышения квалификации проводятся каждую неделю.

Вимоги / Требования

 Для початку періодичного навчання необхідно мати / Для начала периодического обучения необходимо иметь:

 • сертифікат професійної компетентності (водій CPC), також званий сертифікатом ЄС, / сертификат профессиональной компетентности (водитель CPC), также называемый сертификатом ЕС,
 • або посвідчення водія на вантажівку/вантажівку кат. C. придбано до 10 вересня 2009 р. / или водительское удостоверение на грузовик/грузовик кат. C. приобретен до 10 сентября 2009 г.

Сертифікати / Сертификаты

Пройшовши Періодичне навчання водіїв вантажівок в AMU JUUL, ви отримаєте 2 оновлені сертифікати /

 • Ліцензія ЄС/Водій CPC / Лицензия ЕС/Водитель CPC
 • сертифікат про проходження курсу АМУ / сертификат о прохождении курса АМУ

5-денне періодичне навчання водіїв вантажівок / 5-дневное периодическое обучение водителей грузовиков

Ви є важливою частиною суспільства! Поспішайте та освіжіть свої навички, щоб ви могли повернутися в дорогу.

Вы являетесь важной частью общества! Поторопитесь и освежите свои навыки, чтобы вы могли вернуться в путь.

 

Курс складається із 3 модулів / Курс состоит из 3 модулей.

Ви почнете з обов'язкового навчання для всіх водіїв, незалежно від галузі. На цьому модулі ви освіжите свої знання про / Вы начнете с обязательного обучения для всех водителей грузовиков, независимо от отрасли. На этом модуле вы освежите свои знания о:

 • Правила дорожнього руху / Правилах дорожного движения
 • Регулювання робочого часу / Регулировании рабочего времени
 • Правил водіння та відпочинку / Правилах вождения и отдыха
 • Безпеки дорожнього руху / Безопасности дорожного движения
 • Захисному та енергоефективному водінні, включаючи інформацію про нові технології / Защитном и энергоэффективном вождении, включая информацию о новых технологиях
 • Запобігання нещасним випадкам, у тому числі про небезпеку на правосторонніх поворотів / Предотвращении несчастных случаев, в том числе об опасности на правосторонних поворотах
 • Першої допомоги при зупинці серця / Первой помощи при остановке сердца

Коли ви перейдете до галузевого модуля, ви будете в курсі останніх подій в області, що вас цікавить. Ви отримаєте абсолютно нові знання про / Когда вы перейдете к отраслевому модулю, вы будете в курсе последних событий в интересующей вас области. Вы получите совершенно новые знания о:

 • Обслуговування клієнтів та управління конфліктами / Обслуживании клиентов и управлении конфликтами
 • Правила дорожнього руху / Правилах дорожного движения
 • Кріплення вантажів та транспортування різних видів вантажів / Креплении грузов и транспортировке различных видов грузов
 • Перевірці та підготовці транспортних засобів та обладнання / Проверке и подготовке транспортных средств и оборудования
 • Ведення необхідних транспортних документів / Ведении необходимых транспортных документов
 • Модульні вантажівки та спеціально позначена дорожня мережа, на якій можуть працювати модульні вантажівки. / Модульных грузовиках и специально обозначенной дорожной сети, на которой могут работать модульные грузовики.
 • Планування маршруту / Планировании маршрута
 • Профілактиці травм м'язів та суглобів / Профилактике травм мышц и суставов

Ви також проведете веселий та захоплюючий день поза класною кімнатою. Тут ви зможете проїхатись на нашому випробувальному треку FDM Sjællandsringen, який має найкращі в Данії умови для проведення курсів водіння на слизьких трасах. Цього дня ви отримаєте багато практичних занять із водіння у складних умовах. Ви освіжите свої навички у / Вы также проведете веселый и захватывающий день вне классной комнаты. Здесь вы сможете прокатиться на нашем испытательном треке FDM Sjællandsringen, который имеет лучшие в Дании условия для проведения курсов вождения на скользких трассах. В этот день вы получите много практических занятий по вождению в сложных условиях. Вы освежите свои навыки в:

 • Гальмування та маневри ухилення / Торможении и маневрах уклонения
 • Заносі та слаломному керуванні / Заносе и слаломном вождении
 • Динаміці водіння та маневруванні на різних покриттях / Динамике вождения и маневрировании на разных покрытиях
 • Правилах безпеки за кермом та на дорозі / Правилах безопасности за рулем и на дороге
 • Сучасне обладнання для забезпечення безпеки, включаючи ABS і ESC / Современном оборудовании для обеспечения безопасности, включая ABS и ESC
 • Різниці між їздою на літніх та зимових шинах / Разнице между ездой на летних и зимних шинах

... і, нарешті, ви можете змоделювати дорожньо-транспортну пригоду на швидкості 5 км/год.

Після завершення періодичного навчання ви повернетеся до своєї вантажівки з оновленими правами ЄС (водій CPC). На цьому курсі немає тестів

... и, наконец, вы можете смоделировать дорожно-транспортное происшествие на скорости 5 км/ч.

После того, как вы завершите периодическое обучение, вы вернетесь в свой грузовик с обновленными правами ЕС (водитель CPC). На этом курсе нет тестов.

Викладання ведеться російською мовою.

Обучение проводится на русском языке.

Ціна за курс:
1.040 kr.*
Ваш роботодавець може подати заяву на отримання надбавки до заробітної плати (VEU godtgørelse) у розмірі до датських крон 940 kr. в день, а також на витрати на відрядження та можливі гранти з фондів навичок.
* Ціна дійсна для людей, які живуть або працюють у Данії, які не мають вищої освіти.
Якщо ви отримуєте допомогу з безробіття, ваш центр зайнятості може сплатити курс. Для отримання більш детальної інформації, зв'яжіться з нами.
 • 48466

  Køreteknik for erhvervschauffører - Ajourføring

 • 48611

  Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør

 • 48660

  EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del