ADR-grundkursus

Kurset henvender sig til personer som skal transportere gods der defineres som farligt gods under stykgods. Det kan være kemikalier, ammunition, fødevarer mv. undtagen gods tilhørende klasse 1 og 7.

 

Kurset afholdes både som dags- og weekendkurser.

Der er afsluttende eksamen iht. Beredskabsstyrelsens bestemmelser.

 

Adgangskrav

  • Minimum kørekort til traktor eller personbil

Beviser
Når du har gennemført kurset og bestået dine prøver får du udstedt følgende beviser:

  • AMU kursusbevis
  • ADR-bevis (udstedes af Beredskabsstyrelsen)
Pris for kurset:
624 kr.* Kursusgebyrer herudover
  • ADR certifikat (udstedes af Beredskabsstyrelsen)

    320 kr.

Din arbejdsgiver kan søge om løntabs­godtgørelse (VEU godtgørelse) på op til 940 kr. pr. dag. samt befordrings­godtgørelse, og evt. tilskud fra kompetencefonde.
* Prisen gælder alle personer der enten bor eller arbejder i Danmark, og som ikke har en videregående uddannelse.
Modtager du dagpenge eller kontanthjælp kan dit jobcenter betale dit kursus. Kontakt os for nærmere information.
  • 46905

    ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.

Spørgsmål og svar

Hvad er et ADR bevis?
Et ADR bevis, er et bevis, du skal have, hvis du ønsker at kunne transportere farligt gods i forskellige typer emballage enten nationalt eller internationalt.
Hvem skal have ADR kursus?
Alle ansatte der transportere farligt gods skal have ADR kursus. Alle der medvirker til transport og forsendelse af farligt gods, f.eks. klassificerer, emballerer, dokumenterer, af- eller pålæsser farligt gods, skal uddannes i ADR.
Hvor længe gælder ADR bevis?
Et ADR bevis gælder i 5 år. Derefter skal du forny dit ADR bevis på den lovpligtige efteruddannelse.
Hvornår er noget farligt gods?
Farligt gods er en samlebetegnelse for kemiske stoffer/produkter og andre genstande. Farligt gods kan besidde én eller flere farlige egenskaber som f.eks.: Eksplosionsfare, Brandfare, Selvantændelig, Giftig, Radioaktiv, Ætsende, Miljøfarlig,