Teamlederuddannelse

Kom godt fra start i rollen som leder på JUUL Teamlederuddannelse. Vores Teamlederuddannelse giver dig helt konkrete og brugbare værktøjer, som du kan bruge, når du skal lede dit team. Du får samtidig et relevant kursus på dit CV, som du kan bruge som dokumentation på dine grundlæggende lederkompetencer. Uddannelsen varetages af erfarne undervisere med mange års ledelseserfaring, og kobler teorier om ledelse til konkrete erfaringer.

"Teamlederuddannelsen har givet mig mange værktøjer i rygsækken

og vil blive brugt dagligt fremover."

- Per Thomasen, Deltager på Teamlederuddannelsen hos JUUL 

Teamlederuddannelsen hos JUUL

Teamlederuddannelsen tager 10 dage og er en grundlæggende lederuddannelse for nye ledere eller for teamledere, der ikke tidligere har fået konkrete redskaber til at støtte op om deres rolle.

På uddannelsen får du blandt andet redskaber til hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab. Du får også viden om menneskers sociale, kulturelle og etniske forskelligheder, der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet. Derudover lærer du om betydningen af dine kollegaers kompetencer, så du kan anvende denne viden i oplæringen af dine kollegaer. Da der også kan opstå konflikter i dit team, lærer du også at afværge disse på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde.

Målgruppe

Teamlederuddannelsen er for dig, som arbejder med oplæringsansvar eller teamledelse i en virksomhed, hvor man vægter mødet med kunden højt.

 

Du står f.eks. i en ny ledelsesrolle, som teamansvarlig, eller har ansvar i forbindelse med oplæring af nye medarbejdere.

 

Uddannelsen er også for dig, som drømmer om at blive teamleder, og som ønsker teoretiske og praktiske kompetencer, der ser godt ud på CV’et.

 

Uddannelsen er for både ledige borgere og personer, som er i job.

Beviser

Når du har gennemført Teamlederuddannelsen får du et certifikat, som beviser at du har bestået Teamlederuddannelsen.

Undervisning fysisk eller online

Undervisningen foregår på en af vores skoler på Sjælland (se kurser) fra 8:00-15:24. Man møder op i klasselokalet på vores skole og bliver undervist af vores dygtige undervisere. Hvis man hellere vil tage kurset online, er det også en mulighed. Undervisningen online er også fra 8:00-15:24, men man følger undervisning hjemmefra eller fx fra sin arbejdsplads. Læs mere om kurset online her.

En uddannelse i trygge rammer

Undervejs i Teamlederuddannelsen skal der laves en caseopgave i grupper, hvor du skal vise dine evner på baggrund af den undervisning, du har modtaget. Herudover er der et par multiple-choice prøver, som sikrer, at du har lært alt det, du skal kunne, for at være rustet til lederrollen.

JUUL's erfarne undervisere gør undervisningen spændende og praksisnær, og giver dig rigtigt gode forudsætninger for at komme sikkert igennem lederuddannelsen.

Pris for kurset:
2.080 kr.*
Din arbejdsgiver kan søge om løntabs­godtgørelse (VEU godtgørelse) på op til 940 kr. pr. dag. samt befordrings­godtgørelse, og evt. tilskud fra kompetencefonde.
* Prisen gælder alle personer der enten bor eller arbejder i Danmark, og som ikke har en videregående uddannelse.
Modtager du dagpenge eller kontanthjælp kan dit jobcenter betale dit kursus. Kontakt os for nærmere information.
Pris for ikke tilskudsberettigede 7.818 kr.
  • 40373

    Sidemandsoplæring

  • 40805

    Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

  • 46493

    Konflikthåndtering

Spørgsmål og svar

Hvilken aldersgruppe henvender Teamlederuddannelsen sig til?
Vores Teamlederuddannelse er for alle – i alle aldersgrupper – som arbejder med oplæringsansvar eller teamledelse i en virksomhed. Du står f.eks. i en ny ledelsesrolle, som teamansvarlig, eller har ansvar i forbindelse med oplæring af nye medarbejdere. Uddannelsen er også for dig, som drømmer om at blive teamleder, og som ønsker teoretiske og praktiske kompetencer, der ser godt ud på CV’et.
Kan jeg starte på Teamlederuddannelsen, når jeg har en videregående uddannelse?
Du kan godt starte på vores Teamlederuddannelse, hvis du har en videregående uddannelse. Da kurset består af AMU-fag*, vil der være en højere pris for dig, som allerede har en lang uddannelse. Du kan se prisen i vores kursuskalender. *Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), er et uddannelsesprogram, under undervisningsministeriet, der sigter på at opkvalificere faglærte og ufaglærte.
Skal jeg betale nogle gebyrer på uddannelsen?
Der er ingen ekstra-gebyrer på Teamlederuddannelsen.