Vognmand – Taxi

For at være Taxi-vognmand skal du indsende en ansøgning til Færdselsstyrelsen. Der findes ikke et særligt vognmandskursus og der er derfor ikke krav om et særligt uddannelsesniveau. Dog er der en lang række formelle krav du skal være opmærksom på.

  • Før du indsender en ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, skal din virksomhed være registreret hos Erhvervsstyrelsen og have fået et CVR-nr.
  • Virksomheden skal have fast forretningssted i Danmark.
  • Virksomheden skal have en ansvarlig leder. Såfremt den ansvarlige leder ikke ejer virksomheden 100%, skal der fremsendes en ansættelseskontrakt i forbindelse med ansøgningen.
  • Virksomheden skal have en egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse og 20.000 kr. for hver yderligere tilladelse.
  • Virksomheden må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.
  • Virksomheden skal opfylde nærmere bestemte løn – og arbejdsvilkår for chauffører.
  • Virksomheden skal huske, at der skal registreres en bil til tilladelsen, når den tages i brug.
  • Vognmænd, der udfører taxikørsel, skal være tilknyttet et kørselskontor.
  • Den ansvarlige leder må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.
  • Den ansvarlige leder skal kunne godkendes på vandel og god skik.

Hvis du er igangværende vognmand og allerede har en tilladelse, der udløber i nærmeste fremtid, kan du søge om fornyelse. Færdselsstyrelsen vil som udgangspunkt tidligst behandle en sag om fornyelse 6 måneder før udløb af den eksisterende tilladelse.

Såfremt du ønsker at flere tilladelser til samme virksomhed, skal du søge om yderligere tilladelser på det CVR-nummer, hvor alle tilladelser ønskes anvendt.

Taxilov.dk kan du læse meget mere om de gældende regler på området.