Vognmand – Varebil

Hvis du gerne vil have en varebils-vognmandsforretning eller køre varebil som selvstændig, er det et krav at du har gennemført og bestået uddannelsen som varebilsvognmand, samt har en varebilstilladelse fra Færdselsstyrelsen.

Kravet gælder for dig som både:

 • Kører i et køretøj med en tilladt totalvægt på 2500 kg til maks. 3500 kg. Husk at de varer/gods og evt. anhænger du kører med også indregnes i køretøjets samlede vægt.
 • Transporterer gods for fremmed regning, dvs. kører med varer som du ikke selv ejer, såfremt varerne overstiger en samlet vægt på 11 kg. pr. enhed.

Varebilstilladelsen kræves kun hvis din vognmandsvirksomhed, skal etableres i Danmark. 

Klasseundervisning og E-læring
Vi har sammensat vores vognmandskursus således at du kan kombinere klasseundervisning med supplerende E-læring, så du har mulighed for at arbejde med stoffet hjemmefra. Underviserne er selv erfarne folk med mange år i branchen. Dette sikre en god dialog, og kontrast, fra det faglige til ”den virkelige verden” 
 

Adgangskrav:

 • Du skal være over 18 år.
 • Du skal have kendskab til et regnearks program, fx Excel.

Beviser:

Når du har gennemført kurset og bestået din prøve får du udstedt følgende beviser:

 • Kursusbevis for bestået vognmandskursus


Varighed:
5 dage.

Mødepligt:
Der er mødepligt på alle modulerne. Der kan ikke indstilles til prøven, hvis der er fravær på kurset.

Kurset indeholder følgende emner:

 • Transportkontrakter
 • Handelsret
 • Arbejdsmarkedsforhold
 • Skattelovgivning
 • Økonomi, fakturering og generel økonomisk kontekst
 • Forsikring
 • Lastsikring, læssegrej mv.
 • Adgang til markedet og generelle vilkår
 • Trafiksikkerhedsledelse
 • Øvrige emner:
  • Vejtrafiksikkerhed
  • Chaufførvikarvirksomhed
  • Forhandlingsteknik
 • Forberedelse og gennemførelse af prøve

Prøver:

 • Kvalifikationsprøve. Prøven foregår som Multiple Choice med 30 spørgsmål, med hver 4 svarmuligheder. For at bestå skal du besvare mindst 23 ud af de 30 spørgsmål korrekt.

Varebilstilladelse:

For at få udstedt en varebilstilladelse, skal du som varebilsvognmand godkendes af Færdselsstyrelsen. Dette gælder også hvis du har en rolle som transportleder i virksomheden. Færdselsstyrelsen vil gennemgå følgende inden de godkender dig:

 • Faglige kvalifikationer: Bestået varebils-vognmandsuddannelsen inden for de seneste 10 år.
 • Økonomi: Kunne stille med en egenkapital på mindst 13.500 kr. for din første tilladelse, og 6.750 kr. for hver yderligere tilladelse du anmoder om.
 • Restance til det offentlige: Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere - dette gælder både ejer og transportleder.
 • Vandel og god skik: Færdselsstyrelsen foretager en helhedsvurdering af din ansøgning, og indregner evt. historik for drift af virksomhed, som du eller transportlederen måtte have.
Pris for kurset:
6.995 kr.