Kørelærer Efteruddannelse

Er du kørelærer og elsker du at hjælpe dine elever på vej? Så hold dig opdateret på efteruddannelsen for kørelærere hvert 5. år. Vores efteruddannelse er for alle – både for dig der er selvstændig, og for dig der er ansat på en køreskole. 

På efteruddannelsen sørger vi for at styrke din faglighed som kørelærer. AMU JUUL har gennem mange år uddannet kørelærere til både personbil, motorcykel og storvogn, og derfor står vi klar til at give dig den nyeste viden, værktøjer og inspiration med hjem til din hverdag som kørelærer. 

Vores kørelærer efteruddannelse foregår i Roskilde, på Sjælland. 

Regler 

For at starte på kørelærer efteruddannelsen skal du være godkendt, eller tidligere godkendt kørelærer.

 

Beviser

Når du har været på efteruddannelse for kørelærere hos AMU JUUL, vil du modtage et kursusbevis, der dokumenterer din deltagelse på uddannelsen. 

5 dages efteruddannelse for kørelærere

Vi ved, at du har travlt med at undervise elever i din hverdag, og derfor har vi valgt, at den lovpligtige efteruddannelse for kørelærere kan tages over 2 weekender + en hverdag. Du skal derfor møde op på skolen i sammenlagt 5 dage. Undervisningen er obligatorisk, og derfor må du ikke have fravær på uddannelsen. 

På vores efteruddannelse får du, som kørelærer, opdateret din viden om:

  • Anvendelse af forskellige undervisningsmetoder
  • Planlægning og tilrettelæggelse af egen undervisningen i.h.t. undervisningsplanen
  • Risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi
  • Undervisningsplanerne for køreuddannelsen med tilhørende lærervejledninger
  • Relevante love og bekendtgørelser.
  • Administrative bestemmelser for køreuddannelse
  • Energi- og miljørigtig køreteknik til den kategori, du underviser i
  • Virksomhedsøkonomi med fokus på drift af en køreskole

Færdselsstyrelsen har godkendt AMU JUUL til at udbyde den lovpligtige efteruddannelse for kørelærere, og i den forbindelse er vores efteruddannelse naturligvis tilrettelagt i overensstemmelse med Færdselsstyrelsens retningslinjer i Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere.

Pris for kurset:
5.600 kr.*
* Prisen er eksklusiv moms