Bus Kvalifikations­uddannelse

Kurset henvender sig til personer der har taget kørekort til Bus-erhverv (Kat. EP-D) Efter d. 10 sep. 2008, og giver deltageren EU-Bevis (CUB-bevis)

Adgangskrav

 • Du skal være fyldt 21 år,
 • og have kørekort til Bus-erhverv (Kat. EP-D)

Beviser

 • EU-Bevis / Chaufføruddannelsesbevis
 • AMU-bevis

20 dage på kvalifikationsuddannelsen til bus hos AMU JUUL 

På kvalifikationsuddannelsen til bus bliver du undervist i følgende emner:

 • Introduktion
 • Teknik/køretøjets opbygning
 • Service/konflikthåndtering
 • Miljø/passagervenlig kørsel
 • Befordring af passagerer med bus under hensyntagen til sikker og forsvarlig kørsel, tids-og køreplaner og komfort.
 • Takstbestemmelser, zoneinddeling og udstedelse af billetter ved brug af billetmaskiner.
 • Planlægge og gennemføre rute- og turforløb.
 • Førstehjælp og brandbekæmpelse m.h.p. at kunne reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af - færdselsuheld samt vide, hvordan buspassagerer evakueres korrekt
 • Ergonomiske forhold.

Når du er klar til at afslutte kurset, skal du op til en skriftlig EU Kvalifikationsprøve. Til prøven skal du svare på 30 spørgsmål, med hver 4 svarmuligheder. 

Pris for kurset:
4.160 kr.* Kursusgebyrer herudover
 • EU bevis (udstedes af Færdselsstyrelsen)

  260 kr.

Din arbejdsgiver kan søge om løntabs­godtgørelse (VEU godtgørelse) på op til 940 kr. pr. dag. samt befordrings­godtgørelse, og evt. tilskud fra kompetencefonde.
* Prisen gælder alle personer der enten bor eller arbejder i Danmark, og som ikke har en videregående uddannelse.
Modtager du dagpenge eller kontanthjælp kan dit jobcenter betale dit kursus. Kontakt os for nærmere information.
 • 40544

  Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus