Vognmand – Lastbil

Kurset henvender sig til personer der ønsker at drive egen vognmandsforretning, eller personer der er ansat i en vognmandsforretning, og ønsker at tilegne sig viden på området. 

 

Klasseundervisning og E-læring
Vi har sammensat vores vognmandskursus således at du kan kombinere klasseundervisning med supplerende E-læring, så du har mulighed for at arbejde med stoffet hjemmefra. Underviserne er selv erfarne folk med mange år i branchen. Dette sikre en god dialog, og kontrast, fra det faglige til ”den virkelige verden” 
 

Adgangskrav:

 • Du skal være over 18 år.
 • Du skal have kendskab til et regnearksprogram, fx Excel.

Beviser:

Når du har gennemført kurset og bestået din prøve får du udstedt følgende beviser:

 • Kursusbevis for bestået vognmandskursus


Godkendelseskrav:
Du skal kunne overholde Færdselsstyrelsens krav for at blive godkendt som vognmand. Du finder optagelseskravene til vognmandskurset her.

 

Varighed:
144 timer svarende til 10 dages fremmøde (og 5 dages hjemmearbejde).

 

Mødepligt:
Der er mødepligt på alle modulerne. Der kan ikke indstilles til prøven, hvis der er fravær på kurset.

Kurset indeholder følgende emner:

 • Borgerlig ret
 • Handelsret
 • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
 • Skattelovgivning
 • Forretningsmæssig og økonomisk virksomhedsledelse
 • Adgang til markedet
 • Tekniske standarder og tekniske aspekter af driften
 • Vejtrafiksikkerhed
 • Chaufførvikarvirksomhed
 • Forhandlingsteknik
 • Trafiksikkerhedsledelse
 • Forberedelse og gennemførelse af prøve

 

Prøver:
Kvalifikationsprøve:

 • Prøven foregår som Multiple Choice med 60 spørgsmål, med hver 4 svarmuligheder og 6 opgaver.
 • For at bestå, så skal du have et gennemsnit på 65% korrekte svar.
Pris for kurset:
16.900 kr.