International Varebilstilladelse

Nye regler for dig der kører varebil i EU

Tilladelse til at udføre international godskørsel for fremmed regning

Kører du over landets grænser i en varebil på mellem 2500-3500 kg, så skal du nu have en international
varebilstilladelse. For at kunne søge tilladelsen skal du bestå en Godsvognmands prøve hos Færdselstyrelsen, eller have en fritagelse herfor. Er du fritaget for selve undervisning og skal direkte til prøve, har AMU JUUL et lynkursus der kan gøre dig prøveklar.

Den international tilladelse skal bruges til at udføre international transport for fremmed regning i varebil. Altså tilladelsen kan kun bruges til kørsel i EU (uden for Danmark). Grunden til at den internationale tilladelse ikke kan benyttes til at køre varebil i Danmark, er blandt andet, at den nye varebilstilladelse laves som et fysisk bevis. Den nuværende varebilstilladelse, som du bruger, er udstedt til dig elektronisk.

Overgangsordning for transportledere

Da kravet stadig er nyt, er der indsat en overgangsordning for transportledere/vognmænd, som allerede har en tilladelse efter den nationale varebilsordning.

Har din virksomhed allerede tilladelser efter den nationale varebilsordning, kan du fritages fra et gennemføre et nyt vognmandskursus. For at få tilladelse til at udføre international godskørsel for fremmed regning i varebiler, skal man dog bestå en prøve.

Overgangsordningen gælder indtil den 31. december 2022.

Fritagelse

Hvis du kan fremlægge dokumentation for, at du, i en periode på ti år før den 20. august 2020, har ledet en virksomhed, der udfører international godskørsel for fremmed regning i varebiler, kan du fritages for gennemførelse af vognmandskurset og prøven.

Hvis du har spørgsmål til de nye regler, er du meget velkommen til at kontakte os på 39 39 11 11.

Spørgsmål og svar

Hvad er en international varebilstilladelse?
En international varebilstilladelse er et krav til dig som vognmand, der har kørsel i EU, i et køretøj der vejer mellem 2500-3500 kg.
Hvordan får man en international varebilstilladelse?
Man ansøger om en tilladelse hos Færdselsstyrelsen. For at kunne søge tilladelsen skal du bestå en Godsvognmands prøve hos Færdselsstyrelsen, eller have en fritagelse herfor. Er du fritaget for selve undervisning og skal direkte til prøve, har AMU JUUL et lynkursus der kan gøre dig prøveklar. Kontakt os på 39 39 11 11 for at høre mere.
Fra hvornår gælder kravet?
Fra den 21. maj 2022 kræves der tilladelse til international varebilskørsel for fremmed regning med varebiler. Den nye lov gælder for alle virksomheder der udfører godskørsel for fremmed regning med dansk indregistreret motorkøretøj.