International Varebilstilladelse

Nye regler for dig der kører varebil i EU

Kurser i international varebilkørsel

I Danmark er der andre regler for varebilskørsel i et køretøj der vejer mellem 2500-3500 kg, end det som er tilfældet internationalt.

For at blive godkendt til at køre varebil internationalt, skal man have en godsvognmands-uddannelse (10 kursusdage) og bestå den tilhørende prøve. Læs her for information om godsvognmands-uddannelsen.

Der er dog mulighed for fritagelse for kursus/prøve. 
 

Fritagelse for kurset og prøven 

Man kan søge fritagelse for kurset og prøven, hvis du kan fremlægge dokumentation for, at du, i en periode på ti år før den 20. august 2020, har ledet en virksomhed, der udfører international godskørsel for fremmed regning i varebiler. Det gør man direkte til Færdselsstyrelsen.
 

Fritagelse for kurset - men ikke prøven

LYN-KURSUS
Hvis man har 5 års erfaring kan man søge fritages fra kurset, men ikke prøven. Det gør man direkte til Færdselsstyrelsen. Fordi det kan være svært at gå til prøve direkte uden opdatering af teori, tilbyder AMU JUUL et lynkursus, der kvalificerer dig til at gå til prøve. Der tilbydes først en prøvetest, og herefter 3 undervisningsdage på et eksisterende last-vognmandskursus, hvorefter man efterfølgende går til prøve. Prisen for dette lynkursus inkl. prøve er 6995,- kr. inkl. moms.

DIREKTE PRØVE
Det er også muligt med en fritagelse for kurset, at gå direkte til prøve - uden AMU JUUL's lynkursus. Prisen for at gå direkte til prøve er 1495,- kr. inkl. moms.

NB: Bemærk at en bestået last/godsvognmandsprøve - med fritagelse fra undervisning - alene giver tilladelse til at køre international varebil (i og uden for Danmark), og ikke til at blive last/godsvognmand.

Andre etableringskrav 

Bemærk at der er mange andre etableringskrav til at blive vognmand. Du kan finde reglerne på Færdselsstyrelsens hjemmeside

 Hvis du har spørgsmål til reglerne, er du meget velkommen til at kontakte os på 39 39 11 11.

Pris for kurset:
6.995 kr.

Spørgsmål og svar

Hvad er en international varebilstilladelse?
En international varebilstilladelse er et krav til dig som vognmand, der har kørsel i EU, i et køretøj der vejer mellem 2500-3500 kg.
Hvordan får man en international varebilstilladelse?
Man ansøger om en tilladelse hos Færdselsstyrelsen. For at kunne søge tilladelsen skal du bestå en Godsvognmands prøve hos Færdselsstyrelsen, eller have en fritagelse herfor. Er du fritaget for selve undervisning og skal direkte til prøve, har AMU JUUL et lynkursus der kan gøre dig prøveklar. Kontakt os på 39 39 11 11 for at høre mere.
Fra hvornår gælder kravet?
Fra den 21. maj 2022 kræves der tilladelse til international varebilskørsel for fremmed regning med varebiler. Den nye lov gælder for alle virksomheder der udfører godskørsel for fremmed regning med dansk indregistreret motorkøretøj.