Betingelser

Tilmelding- og afmeldingsbetingelser

Beskæftigede og privatister

Deltagerbetaling

Det er en betingelse for deltagelse på AMU-kurser, at deltagerbetalingen er indbetalt inden kursusstart. I 2024 er deltagerbetaling på 208 kr. pr. dag. Deltagerbetalingens størrelse fastsættes hvert år på finansloven.

VEU-godtgørelse

Når du er i beskæftigelse har du/din arbejdsgiver mulighed for at søge VEU- og befordringsgodtgørelse.
Satsen for VEU-godtgørelsen svarer i 2024 til den fulde dagpengesats.
Har du en videregående uddannelse, som du ikke har brugt indenfor de sidste 5 år eller mere, kan du/din arbejdsgiver søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Det afhænger af en konkret vurdering.

Betalingsbetingelser

Det er afgørende, at du overholder betalingsfristen, der fremgår af fakturaen. Din betaling er afgørende for skolens statstilskud. Såfremt din betaling udebliver, er vi nødsaget til at opkræve dig den fulde kursusafgift.

 

Ledige

Dagpengeberettigede med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse

Med retten til 6 ugers jobrettet uddannelse kan du deltage i et jobrettet kursus eller et jobrettet uddannelsesforløb, som fremgår af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse.
Du har ret til ovenstående såfremt du er ufaglært eller faglært ledig. Det er din a-kasse der træffer afgørelsen, om du opfylder dette og bekræfter din ledighedsperiode på blanket AR237. Dit jobcenter skal desuden fremsende betalingstilsagn til AMU JUUL. Oplysningerne skal være modtaget inden kursusstart.
Såfremt du har opbrugt din kvote på 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du have din kursusdeltagelse godkendt af dit jobcenter.

Dagpengeberettigede med jobplan, kontanthjælpsmodtagere og revalidender

Deltagelse på et AMU-kursus, kræver at dit jobcenter godkender din deltagelse via en handlingsplan.
Du kan søge befordringsgodtgørelse, hvis du har mere end 24 km daglig transport mellem kursusstedet og din bopæl.
Du skal bruge blanket AB421, som kan findes på www.jobnet.dk

AMU JUUL forbeholder sig retten til at aflyse et kursus ved for få tilmeldinger, samt ændringer til ovenstående.

 

Afmeldingsbetingelser

Afgift ved for sen afmelding

Afgiftens størrelse afhænger af kursets længde og frameldingstidspunkt.

Framelding mindre end en uge før kursusstart

Kursusvarighed op til 37 lektioner: 1.500 kr.
Kursusvarighed over 37 lektioner: 2.500 kr.

Ved udeblivelse

Kursusvarighed op til 37 lektioner: 2.500 kr.
Kursusvarighed over 37 lektioner: 3.500 kr.