Udrykningskørsel

Arbejder du med køretøjer som er godkendt til udrykningskørsel? Ambulance, beredskab eller autoredning. Så er vores 3 dages kursus i udrykningskørsel yderst relevant for dig.

Som fører i et udrykningskøretøj arbejder du ofte under pres, og selv for den meget rutinerede chauffør, kan dette være en krævende opgave. Du skal blandt andet kunne forudse risikoforhold, som har indflydelse på højest forsvarlig hastighed. På vores kursus bliver du derfor trænet i at forudse vejforhold, andre trafikanters adfærd og reaktioner, så du kommer sikkert frem. 

På køreteknisk anlæg bliver du også undervist i, hvordan du bedst håndterer vanskelige og pludselige opståede situationer ved korrekt køreteknik.

Kurset er for alle typer af udrykningskøretøjer – kategori B, C og D. Den praktiske kørsel foregår normalt i kategori B køretøjer.

Udrykningskurset varer 3 dage og afholdes i samarbejde med FDM Køreteknisk Anlæg Roskilde. 

Målgruppe

Kurset er for alle der kører udrykningskørsel i følgende kategorier:

 • Kat. B (indsats/redning/beredskabstjeneste)
 • Kat. C (ambulance/redning/beredskabstjeneste),
 • Kat. C/E (redning/beredskabstjeneste).

Krav

For at deltage på kurset, skal du som minimum have kørekort til kat. B.

 

Beviser

Når du har været på 3 dages kursus, får du:

 • Et AMU-bevis

3 dages kursus i udrykningskørsel

Når du tager på 3 dages udrykningskursus hos AMU JUUL, bliver du undervist i:

 • Udrykningskørsel på grundlag af bestemmelser fastsat i færdselsloven og udrykningsbekendtgørelsen
 • Teori om kørselsdynamik, trafikadfærd og de særlige ulykkes- og risikoforhold, der er forbundet med udrykningskørsel 
 • Kørsel på køreteknisk anlæg:
  • Praktisk kørsel (”Udrykningskørsel” uden blink og lyd, da det ikke er tilladt på banen), på tørt/vådt og glat underlag i vanskelige og pludseligt opståede situationer, med anvendelse af korrekt styre-, bremse-, og undvigeteknik
  • Handlebane på tør vej og glat bakke
 • Principperne i:
  • Korrekt placering af køretøjet i forhold til skadestedets organisering 
  • Sikker fremkørsel til og fra skadested eller patient i forskellige trafiksituationer

Når du er er klar til at afslutte kurset, skal du op til en kort AMU-prøve. Prøven skal du nok klare efter de 3 dages hos AMU JUUL. 

Pris for kurset:
624 kr.*
Din arbejdsgiver kan søge om løntabs­godtgørelse (VEU godtgørelse) på op til 940 kr. pr. dag. samt befordrings­godtgørelse, og evt. tilskud fra kompetencefonde.
* Prisen gælder alle personer der enten bor eller arbejder i Danmark, og som ikke har en videregående uddannelse.
Modtager du dagpenge eller kontanthjælp kan dit jobcenter betale dit kursus. Kontakt os for nærmere information.
 • 21079

  Udrykningskørsel