Præsentationsteknikker

Vil du være bedre til at præsentere for en forsamling? Og få dit budskab igennem?

Få en grundig oplæring i det at tale for en forsamling, samt hvilken påvirkning man selv har på tilhørerne. Lær at slappe af og være dig selv i en præsentation, så du kan nyde det, og ikke frygte det. Du vil også lære om brugen af diverse visuelle midler, som tilsammen vil give dig nogle gode værktøjer til forståelse af din præsentation.

Lær præsentationsteknik hos JUUL

Uddannelsen i præsentationsteknik tager 5 dage og er en grundlæggende uddannelse i både skriftligt og mundtligt præsentation.

På uddannelsen lærer du at anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov. Derudover får du en grundig oplæring i at tale for en forsamling, så tilhørerne lytter og lærer.

Målgruppe

Præsentationsteknikker er for alle der skal præsentere noget for kolleger, kunder eller andre.

 

Du synes måske du mangler værktøjer og teknikker til at få budskabet igennem.

 

Uddannelsen er også for dig, som ønsker flere teoretiske og praktiske kompetencer, der ser godt ud på CV’et.

 

Uddannelsen er for både ledige borgere og personer, som er i job.

Beviser

Når du har gennemført uddannelsen i Præsentationsteknikker, får du et certifikat, som beviser at du har bestået uddannelsen.

Undervisning 

Undervisningen foregår på en af vores skoler på Sjælland fra 8:00-15:24. Man møder op i klasselokalet på vores skole og bliver undervist af vores dygtige undervisere. På kurset er det en fordel at medbringe egen computer. Har man ikke mulighed for det, kan man låne en af skolen. Vi underviser i PowerPoint samt værktøjet Canva - der kan downloades gratis.

En uddannelse i trygge rammer

Undervejs skal du løse nogle opgaver, der sikrer, at du har lært det du skal om præsentationsteknikker.

JUUL's erfarne undervisere gør undervisningen spændende og praksisnær, og giver dig rigtigt gode forudsætninger for at komme sikkert igennem lederuddannelsen.

Pris for kurset:
1.040 kr.*
Din arbejdsgiver kan søge om løntabs­godtgørelse (VEU godtgørelse) på op til 940 kr. pr. dag. samt befordrings­godtgørelse, og evt. tilskud fra kompetencefonde.
* Prisen gælder alle personer der enten bor eller arbejder i Danmark, og som ikke har en videregående uddannelse.
Modtager du dagpenge eller kontanthjælp kan dit jobcenter betale dit kursus. Kontakt os for nærmere information.
Pris for ikke tilskudsberettigede 3.614 kr.
  • 44373

    Anvendelse af præsentationsprogrammer

  • 45369

    Videndeling og læring for medarbejdere

Spørgsmål og svar

Hvor meget af kurset er brug af computer og hvor meget bruges i at træne det at præsentere noget foran andre?
På AMU JUUL's kursus Præsentationsteknikker handler det om at du kan kommunikere dit budskab på en spændende og troværdig måde. Vi bruger diverse præsentationsprogrammer til at understøtte dette, men hovedformålet er at du får konkrete redskaber til at levere en god præsentation.