Om os – JUUL

Vores mission og værdier

JUUL er en af Danmarks største og ældste uddannelsesinstitutioner inden for ledelse, transport-, redder- og lager/logistik-uddannelser.

Vi er en 100% dansk familieejet virksomhed, der har hovedsæde i Roskilde, med uddannelsescentre i Roskilde, Køge, Hvidovre og Holbæk, og en lang række
udbud og samarbejdspartnere på tværs af landet. Vi udbyder ledelsesuddannelser indenfor kontor-, detail- og logistikområdet, samt uddannelser og
efteruddannelser inden for alle transportfaglige områder fx lastbil, bus, flextrafik, redning, gaffeltruck, farligt gods, vogntog, taxi,
vognmandsuddannelser med flere. Vi lægger vægt på uddannelser af høj kvalitet, og et højt serviceniveau over for både chauffører,
vognmænd og virksomheder. Vi har adgang til køretekniske anlæg med lastbiler, busser, gaffeltrucks, evakuerings- og brandøvelser osv., og uddanner herigennem borgere inden for en lang række centrale arbejdsfunktioner, som et bidrag til at øge sammenhængskraften på arbejdsmarkedet i Danmark.

 

Gør en forskel

JUUL er sat i verden for at gøre en forskel, for de som ønsker at gøre en forskel i samfundet. Vores vision er derfor også vores slogan: “GØR EN FORSKEL”. Fordi vores faglige og uddannelsesmæssige bidrag gør en forskel, og fordi dem vi uddanner igennem deres arbejdsfunktioner, gør en forskel.

Det har altid været skolens holdning at tilstræbe en ”rød tråd” gennem hele vores virke, på baggrund af en stærk vision og nogle meningsfyldte værdier, med henblik på at angive konkrete holdninger og handlinger blandt både kollegaer og kunder.


JUUL værdisæt bygger på et højt ambitionsniveau, og er et fælles anliggende i alle aspekter af vores arbejde.

Fleksibilitet
Vil vil være til rådighed når vores kunder har brug for det.

Service
Vi vil levere et højt serviceniveau, der giver værdi for vores kunder.

Kvalitet
Vi vil tage ansvar for vores kvalitet, og hele tiden forbedre os.

 

VisKvalitet.dk:

Seneste kvartalSeneste hele år

Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål

Skolens gennemsnit fordelt på uddannelsesmål

Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål

Skolens gennemsnit fordelt på uddannelsesmål

 

Udlicitering og udlægning

Formålet med hhv. udlægning og udlicitering af undervisning er at sikre deltagerne lokal, regional og landsdækkende uddannelsesdækning, så AMU er tilgængeligt for deltagere og virksomheder. Som følge heraf indgår JUUL aftaler om udlagt og udliciteret undervisning for at understøtte uddannelsesbehovet. I forhold til aftalegrundlag anvendes ministeriets godkendte kontrakter, ligesom JUUL, jf. gældende regler, aktivt påtager sig tilsynsforpligtigelsen, som sikrer, at kvaliteten for udliciteret og udlagt undervisning følger gældende love og regler for arbejdsmarkedsuddannelser. I praksis udmøntes tilsynspligten, som en naturlig del af JUUL's overordnede og generelle kvalitetsarbejde.

Skolen har for nuværende følgende udliciteringsaftaler: Udliciteringsaftaler 2023
Skolen har for nuværende følgende udliciteringsaftaler: Udliciteringsaftaler 2022

Skolen har for nuværende følgende udlægningsaftaler: Udlægningsaftaler 2023
Skolen har for nuværende følgende udlægningsaftaler: Udlægningsaftaler 2022

Tidligere udliciteringsaftaler for 2021: Udliciteringsaftaler 2021

 

Udbudspolitik

Samarbejde

  • Skolens målsætning er at medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemerne inden for transportsektoren, i et tæt samarbejde med andre skoler, virksomheder, jobcentre, faglige organisationer og andre relevante samarbejdspartner.
  • Skolen ønsker et tæt samarbejde med andre uddannelsesudbydere om kvantitet og kvalitet.
  • Skolen udlægger og udliciterer, jf. ministeriets regler herom, gerne uddannelser i bestræbelserne på at dække uddannelsesbehov.
  • Skolen ønsker at bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre kursisternes kvalifikationer.
  • Skolen ønsker at give voksne borgere muligheder for at forbedre såvel erhvervs- som personlig kompetencer.

Markedsføring

  • Skolen tilsigter en markedsføring af AMU-kurserne, der er præget af åbenhed og gennemsigtighed.
  • Skolen tilsigter et tæt samarbejde omkring markedsføring med alle relevante parter.
  • Markedsføringen gennemføres bl.a. via skolens hjemmeside, brochurer, partnerskaber med jobcentre, virksomheder og faglige organisationer.
  • Skolen anvender Informationsmøder på jobcentre, virksomheder og i faglige organisationer.
  • Skolen annoncer i dags- og ugepresse

Se skolens samlede udbudsgodkendelse med alle kurser