Om os – AMU JUUL

Vores mission og værdier

AMU JUUL er eksperter i uddannelser og efteruddannelser inden for erhvervstransport. Vi sikrer beviser og certifikater til chauffører og vognmænd inden for bl.a. lastbil, bus, taxi og varebil m.m. AMU JUUL har afdelinger i Roskilde, Køge og Holbæk.

Vi har adgang til køretekniske anlæg med lastbiler, busser, haller med gaffeltrucks, evakuerings- og brandøvelser osv., og hver dag en masse glade elever/kursister gående på vores uddannelsessteder. Vi er nemlig først og fremmest en virksomhed, der arbejder med mennesker, og bidrager, igennem primært lovpligtige arbejdsmarkedsuddannelser, til at løse en kritisk samfundsopgave for sammenhængskraften og transportserviceerhvervene i Danmark.

 

Gør en forskel

AMU JUUL er sat i verden for at gøre en forskel, for de borgere som ønsker at gøre en forskel i samfundet. 

Det har altid været skolens holdning at tilstræbe en ”rød tråd” gennem hele skolen. Lige gyldig om det er skolen eller de uddannelser vi udbyder, så skal der være en ”rød tråd”, dvs. det skal gennemgående være de samme principper vi lever efter i alt hvad vi laver. Skolens store erfaring med chaufføruddannelser betyder at konceptet er professionelt og gennemarbejdet. Det samme koncept går igen i alle vore uddannelser og konceptet udvikles løbende.

 

Kvalitet

Bred faglighed, resultatorienteret undervisning med løbende evaluering, moderne teknologi og gensidig kommunikation sikrer et højt kvalitetsniveau. Vi er altid opdateret og har det nyeste undervisningsmateriale til rådighed. Vi har et bredt udbud af undervisningsprogrammer og materiale, som sikrer optimale kvalitet og indlæring.

Ansvarlighed

Igennem engagement, motivation, loyalitet, god service og fælles holdninger (konsensus) ønsker vi at være tillidsvækkende og leve op til kunder og samarbejdspartneres forventninger.

Visioner:
Vi ønsker til enhver tid at være på forkant med udviklingen indenfor vores fagområde. Dette sikres ved hjælp af efteruddannelse, kurser og løbende teknologisk udvikling.

 

VisKvalitet.dk:

Seneste kvartalSeneste hele år

Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål

Skolens gennemsnit fordelt på uddannelsesmål

Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål

Skolens gennemsnit fordelt på uddannelsesmål

 

Udlicitering

Skolen har for nuværende følgende udliciteringsaftaler: Udliciteringsaftaler 2022

 

Målgruppe

Den primære målgruppe er ufaglærte og faglærte.

Mission

At tilrettelægge og gennemføre uddannelser på vilkår som sikre kursisterne nødvendige og individuelle muligheder for at fuldføre uddannelsen med et godt resultat. At tilbyde en høj grad af information til evt. involverede parter, jobcentre, virksomheder og faglige organisationer.

Samarbejde

 • Skolens målsætning er at medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemerne inden for transportsektoren, i et tæt samarbejde med andre skoler, virksomheder, jobcentre, faglige organisationer og andre relevante samarbejdspartner.
 • Skolen ønsker et tæt samarbejde med andre uddannelsesudbydere om kvantitet og kvalitet.
 • Skolen udlægger og udliciterer, jf. ministeriets regler herom, gerne uddannelser i bestræbelserne på at dække uddannelsesbehov.
 • Skolen ønsker at bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre kursisternes kvalifikationer.
 • Skolen ønsker at give voksne borgere muligheder for at forbedre såvel erhvervs- som personlig kompetencer.

Markedsføring

 • Skolen tilsigter en markedsføring af AMU-kurserne, der er præget af åbenhed og gennemsigtighed.
 • Skolen tilsigter et tæt samarbejde omkring markedsføring med alle relevante parter.
 • Markedsføringen gennemføres bl.a. via:
 • Skolens hjemmeside
 • Brochurer
 • Partnerskaber med jobcentre, virksomheder og faglige organisationer.
 • Informationsmøder på jobcentre, virksomheder og i faglige organisationer.
 • Annoncer i dags- og ugepresse

 

Udbudsgodkendelse

Se skolens samlede udbudsgodkendelse med alle kurser