BAB 3B

Tag et BAB-kursus og hjælp ældre, børn og handicappede sikkert frem

Har du allerede taget BAB 1-2-3A og har du yderligere brug for at håndtere en trappemaskine, i dit arbejde som flexchauffør, så har du brug for BAB 3B.

 

2 dage på BAB kursus hos AMU JUUL

På BAB-3B kommer vi hele vejen rundt om arbejdet med trappemaskiner: 

 • Reglerne for vedligeholdelse af trappemaskiner
 • Reglerne for eftersyn af trappemaskiner
 • Egen arbejdssikkerhed ved transport med trappemaskiner

Deltageren kan efterkurset beherske brugen af:

 • Balanceret- og ubalanceret trappemaskine
     - med en stor grad af sikkerhed
     - med både større og mindre passagerer
     - op og ned ad ligeløbstrapper
     - op og ned ad drejende trapper / vindeltrapper
     - rundt på repos.
 • Sele ved fastspænding af kørestolsbrugeren

Deltageren kan anvende:

 • Korrekt løfte-, bære-, skubbe- og trækketeknik under hensyntagen til egne fysiske evner, i forhold til regler og uddannelse i disse teknikker.
 • Korrekt teknik som hjælper for føreren af den ubalancerede trappemaskine, ved passage af smalle steder
 • Den korrekte kommunikation med den bevægelseshæmmede på en måde, som både tager hensyn til dennes specielle fysiske og psykiske situation og under hensyntagen til chaufførens ergonomiske udfordringer

Når du er klar til at afslutte kurset og få dit BAB-bevis i hånden, skal du op til en onlineprøve, og en praktisk prøve. Det skal du nok klare efter 2 dages spændende undervisning hos AMU JUUL. 

Krav

Der er ingen regler for at starte på et BAB 3B kursus.

Beviser

Når du har bestået dine prøver, får du følgende:

 • AMU-bevis
 • Certifikat for BAB 3B

Hvad kan du med et BAB-bevis?

Der er gode muligheder for job, når du lært at køre med forskellige typer af passagerer. Med et BAB-bevis i hånden kan du få job i flere spændende brancher. Du kan køre:

 • Flextrafik og offentlig servicetrafik
 • Siddende sygetransport
 • Handicapkørsel

For at komme på vejen som chauffør, skal du dog først have kørekort til enten bus eller taxi. Hvis du vil være sygetransport-redder, og køre med liggende patienter, skal du også tage et 20 dages kursus om liggende sygetransport.

Pris for kurset:
268 kr.*
Din arbejdsgiver kan søge om løntabs­godtgørelse (VEU godtgørelse) på op til 911 kr. pr. dag. samt befordrings­godtgørelse, og evt. tilskud fra kompetencefonde.
* Prisen gælder alle personer der enten bor eller arbejder i Danmark, og som ikke har en videregående uddannelse.
Modtager du dagpenge eller kontanthjælp kan dit jobcenter betale dit kursus. Kontakt os for nærmere information.
 • 49975

  Befordring af fysisk handicappede med trappemaskine

Spørgsmål og svar

Skal jeg forny mit BAB 3B bevis?
Regler for fornyelse af BAB beviser er bestemt i Trafiksselskabernes udbudsbetingelser. Pt. er der ikke krav om fornyelse af et BAB 3B bevis. Det er alene BAB 2 beviset som skal fornyes inden for 5 år, med det kursus som kaldes BAB 4.