Nødbehandler

NØDBEHANDLER

Vil du gøre en forskel og være klar til at hjælpe mennesker i akut opståede situationer? Så er uddannelsen til nødbehandler måske noget for dig. 

Nødbehandlere arbejder i Regioner og brandberedskaber, hvor de er med til at skabe tryghed ved hurtig responstid og kan igangsætte nødvendig førstehjælp. Derudover arbejder nødbehandlere også i private event-beredskaber, hvor de står for sikkerhed og førstehjælp ved eksempelvis koncerter, festivaler og sportsstævner. 

Uddannelsen til nødbehandler

Nødbehandleruddannelsen er en 3-dages uddannelse, der giver dig de nødvendige kompetencer til at arbejde som nødbehandler. Uddannelsen dækker over emner som førstehjælp, hjerte-lunge-redning, traumebehandling og psykisk førstehjælp.

Nødbehandleruddannelsen er relevant hvis du ønsker at arbejde som nødbehandler, samarit og akuthjælper. Den er også relevant hvis du ønsker, at styrke dine kompetencer som nødbehandler eller ST-redder. 

 

Krav 

 • Der er ingen krav for at kunne deltage

Beviser/certifikater

 • AMU uddannelses beviser
 • Certifikat fra JUUL Redderskole


Indhold på uddannelsen til nødbehandler

På den 3 dages uddannelse kommer du igennem mange områder og emner, der giver dig den nødvendige viden og kompetencer for at kunne blive en dygtig nødbehandler, eller styrke dig hvis du allerede er aktiv nødbehandler eller ST-redder.

 

Indhold på uddannelsen

 • Grundlæggende viden om akutberedskabet/alarmcentralen 
 • Præ-hospitale love og vejledninger 
 • Grundlæggende viden om nødbehandler-funktionen  
 • Præhospital behandling af patienter 
 • Overlevering til samarbejdspartnere ved patientoverdragelse 
 • Rutine ved overtagelse af NBE vagten 
 • Grundlæggende viden om anatomi 
 • Grundlæggende viden om hjerte og blodkar 
 • Grundlæggende viden om lunger og luftveje 
 • Basal genoplivning/hjertemassage inkl. brug af hjertestarter  
 • Skadestedsorganisering/Pit  
 • Sikkerhed og opgavefordeling  
 • Blødningsstandsning  
 • Gennemgang af TQ og blødningsstandsende materialer 

Der gennemgås også 

 • Epipen  
 • Acetylsalicylsyre  
 • Hypokit 
 • SAT måler 
 • Blodtryksmanchet 
 • Blodsukker apparat 
 • Iltapparat 

 

Tilmeld dig i dag eller læs mere om nogle af vores andre kurser indenfor redning som f.eks. ST-redder på JUUL Redderskole her JUUL - Redning

Pris for kurset:
624 kr.*
Din arbejdsgiver kan søge om løntabs­godtgørelse (VEU godtgørelse) på op til 940 kr. pr. dag. samt befordrings­godtgørelse, og evt. tilskud fra kompetencefonde.
* Prisen gælder alle personer der enten bor eller arbejder i Danmark, og som ikke har en videregående uddannelse.
Modtager du dagpenge eller kontanthjælp kan dit jobcenter betale dit kursus. Kontakt os for nærmere information.
 • 49344

  Præhospital genoplivning

 • 49516

  Håndtering af ambulancemateriel i præhos. indsats

 • 49521

  Præhospitale instrukser, love og vejledninger

 • 49525

  Præhos. skader relateret til kredsløbet

 • 49526

  Præhos. skader relateret til luftveje

 • 49530

  Præhos skadestedsorg.,sikkerhed og opgavefordeling