Lastbil Kvalifikations­uddannelse

Til dig som har erhvervet Lastbil Kørekort efter 10. Sep. 2009, og som endnu ikke har taget kvalifikationsuddannelsen (EU-bevis)

Adgangskrav:

 • Kørekort til Lastbil (kat. C)
 • Hvis du har spørgsmål til adgangskravene er du meget velkommen til at kontakte skolen.

Beviser:

Når du har gennemført kurset og bestået prøven får du udstedt følgende beviser:

 • EU-bevis / Chaufføruddannelsesbevis
 • AMU kursusbevis

Kurset indeholder undervisning i følgende emner:

 • Færdselsundervisning
 • Teknik/køretøjets opbygning
 • Service/konflikthåndtering
 • Køreteknisk anlæg
 • Køretimer
 • Manøvre/præcisionskørsel på lukket øvelsesplads
 • Miljøvenlig kørsel
 • Ruteplanlægning
 • Dataundervisning
 • Transportøkonomi
 • Ergonomi
 • Grundlæggende førstehjælp
 • Lastsikring

Prøver:

 • EU Kvalifikationsprøve
  Prøven foregår som Multiple Choice med 30 spørgsmål, med hver 4 svarmuligheder. For at bestå skal du besvare mindst 23 af de 30 spørgsmål korrekt.
Pris for kurset:
4.160 kr.* Kursusgebyrer herudover
 • EU bevis (udstedes af Færdselsstyrelsen)

  260 kr.

Din arbejdsgiver kan søge om løntabs­godtgørelse (VEU godtgørelse) på op til 940 kr. pr. dag. samt befordrings­godtgørelse, og evt. tilskud fra kompetencefonde.
* Prisen gælder alle personer der enten bor eller arbejder i Danmark, og som ikke har en videregående uddannelse.
Modtager du dagpenge eller kontanthjælp kan dit jobcenter betale dit kursus. Kontakt os for nærmere information.
 • 47855

  Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil