EU-bevis – Autohjælp inkl. VSA1

Elsker du at have vejen som arbejdsplads? Så husk at forny dit bevis hvert 5. år på efteruddannelsen for chauffører til autohjælp. Du kan tage EU efteruddannelsen for autohjælp hos JUUL.

Hos JUUL tilbydes du et gratis rundstykke med smør og ost, og gratis kaffe - på alle hverdage - på EU-Efteruddannelsen.

Den danske lovgivning siger at efteruddannelsen for chauffører skal vare 5 dage. I disse dage sørger vi for, at du bliver opdateret på den nyeste viden om autohjælp.

Mød også en masse spændende kollegaer fra din branche, og få udvekslet sjove og lærerige historier fra jeres fælles hverdag med autohjælp.

Krav

 

For at starte på EU efteruddannelsen skal du have:

 • et chaufføruddannelsesbevis (CUB-bevis), også kaldet et EU-bevis
 • ellers skal du have et lastbilkørekort kat. C. erhvervet inden 10. september 2009.

Beviser

 

Når du har været på EU efteruddannelse for autohjælpschauffører hos JUUL, får du følgende certifikater:

 • EU-bevis (udstedes af Færdselsstyrelsen)
 • AMU-kursusbevis
 • Vejen som arbejdsplads – certifikat

5 dages EU efteruddannelse for chauffører til autohjælp hos JUUL

Vil du have den nyeste viden om autohjælp? Så glæd dig til EU efteruddannelsen. Hos JUUL lærer du en masse nyt gennem 3 emner.

Vi starter med den obligatoriske undervisning for chauffører både til lastbil og autohjælp. Ved dette emne hjælper vi dig med at opdatere din viden om:

 • Færdselsregler
 • Regler for arbejdstid
 • Køre- og hviletidsregler
 • Trafiksikkerhed
 • Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi
 • Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker
 • Førstehjælp ved hjertestop

Du bliver også undervist i et emne målrettet autohjælpschauffører. Her får du opdateret din viden om:

 • Bugsering og bjærgning af køretøjer
 • Anhugning, lastning og lastsikring
 • Udrykningsbekendtgørelsen og slæbningsbekendtgørelsen
 • Starthjælp, fejlfinding og udførelse af småreparationer
 • Kundeservice og Konflikthåndtering
 • Forebyggelse af skader

Endelig skal du have en dag med “vejen som arbejdsplads”. Her lærer du om:

 • Grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning i forbindelse med arbejde på havarerede køretøjer på motorvej og motortrafikvej
 • Ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af reparationsarbejdet.
 • Arbejde på havarerede køretøjer på motorveje og motortrafikveje.
 • Anvendelse af afspærringsvogn

Efter de 5 dage er du tilbage på vejen med et fornyet blåt EU bevis, og et certifikat til vejen som arbejdsplads. For at få certifikatet “Vejen som arbejdsplads” skal du op til en afsluttende prøve.

Pris for kurset:
1.040 kr.* Kursusgebyrer herudover
 • EU bevis (udstedes af Færdselsstyrelsen)

  260 kr.

Din arbejdsgiver kan søge om løntabs­godtgørelse (VEU godtgørelse) på op til 940 kr. pr. dag. samt befordrings­godtgørelse, og evt. tilskud fra kompetencefonde.
* Prisen gælder alle personer der enten bor eller arbejder i Danmark, og som ikke har en videregående uddannelse.
Modtager du dagpenge eller kontanthjælp kan dit jobcenter betale dit kursus. Kontakt os for nærmere information.
 • 47796

  Vejen som arbejdsplads, Autohjælp

 • 48069

  Ajourføring for autohjælpschauffører

 • 48660

  EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del

Spørgsmål og svar

I hvor lang tid skal jeg på efteruddannelsen?
EU-Efteruddannelsen varer 5 dage.
Hvornår skal jeg forny mit EU-bevis?
Du skal forny dit bevis inden den dato der står på det blå EU bevis Beviset skal fornyes hvert 5 år. Er det udløbet skal du blot forny det.