Dansk kursus (FVU)

Efteruddannelsen i dansk varer som udgangspunkt 60 timer, og er et undervisningstilbud til voksne.

Formål
Kurset styrker dine grundlæggende færdigheder inden for læsning, stavning og skriftlig fremstilling og giver dig flere kompetencer til uddannelse, job og i privatlivet. Forud for kurset gennemføres en test, som anvendes til at designe dine 60 timers undervisning. 

Forudsætning for deltagelse
For at kunne deltage på kurset, er det nødvendigt at du kan kommunikere på dansk. 

Kursets indhold
Du arbejder ud fra din individuelle læringsplan med bl.a. dette indhold:

  • Sproglige øvelser (dialog, resumere/genfortælle, begrebsforklaringer, fagbegreber, før-faglige begreber, ordforråd, fremmedord, synonymer, antonymer)
  • Læseforståelse, inferens-øvelser (læse/høre mellem linjerne)
  • Læseteknikker, læsestrategier, læsehastighed
  • Autentiske tekster (prøver, instruktioner, invitationer, læserbreve, breve/mail, offentlige breve, digital kommunikation)
  • Grammatiske øvelser (fag-ord, verber, substantiver, adjektiver, ordpar, tegnsætning)
  • Skriftlig fremstilling
  • Krydsopgaver – delprøver

Fleksibel undervisning når du har tid
Undervisningen er som udgangspunkt tilrettelagt, så du kan gennemføre den, når det passer dig. På den måde kan du passe dit job, familie og fritidsliv uden problemer. Derudover kan undervisningen gennemføres online, og du kan derfor løse dine opgaver når du har tid. Udvalgte undervisningsforløb er online med en underviser til stede. Disse undervisningsgange aftales individuelt så det passer dit program.

Pris for kurset:
Gratis

Spørgsmål og svar

Kan jeg gennemføre al danskundervisningen (FVU) undervisning online?
Ja, hvis du har de rette IT-kompetencer, kan du gennemføre FVU undervisningen online. Såfremt du ønsker at gå til den afsluttende trinprøve, er der her krav om fysisk fremmøde. Dette kan ske på skoler over hele landet. Kontakt os for yderligere information.
Er danskundervisningen (FVU) helt gratis?
Ja, det er ganske gratis. FVU er et tilbud til alle over 18 år om gratis uddannelse. Er du i arbejde gives der godtgørelse for tab af løn. Kontakt os for yderligere information.
Er der krav til hvor aktiv en studerende man skal være?
Der er krav om ugentlig studie-aktivitet på mindst 3 timer ugentligt, så kurset har stor fleksibilitet i hvornår det passer dig at løse opgaverne og modtage undervisningen.