Jobrettet uddannelse

Du kan som dagpengemodtager få op til 6 ugers jobrettet uddannelse

Jobrettet uddannelse

Med retten til 6 ugers jobrettet uddannelse kan du deltage i et jobrettet kursus eller et jobrettet uddannelsesforløb, som fremgår af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse.

Du har ret til ovenstående såfremt du er ufaglært eller faglært ledig. Det er din a-kasse der træffer afgørelsen, om du opfylder dette og bekræfter din ledighedsperiode på blanket AR237. Dit jobcenter skal desuden fremsende betalingstilsagn til AMU JUUL. Oplysningerne skal være modtaget inden kursusstart.

Såfremt du har opbrugt din kvote på 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du have din kursusdeltagelse godkendt af dit jobcenter.