Kom i arbejde via AMU JUUL

Beskæftigelsesindsats for ledige

Til dig som ledig

AMU JUUL har mange års erfaring med at bringe borgere i beskæftigelse. Vi har et stort netværk i den branche vi uddanner til, og kan hjælpe dig med at afklare hvilket job der er det rigtige for dig. AMU JUUL er en uvildig partner, som ikke modtager betaling for at bringe virksomheder og borgere sammen. Det gør vi fordi vi gerne vil bidrage til et samfund med høj beskæftigelse. 

Deltag i infomøde om dine jobmuligheder (2 timer)

Står du uden arbejde eller ønsker du at skifte branche, så kan du gratis deltage i et infomøde hos AMU JUUL. På mødet præsenterer vi jobmuligheder inden for transport-, lager og redderbrancherne. Infomødet indeholder en generel præsentation på ca. 1 time, med en efterfølgende individuel samtale af ca. 20 minutters varighed. Bemærk at der kan være ventetid i forhold til din individuelle samtale. 

Deltagelse er gratis og uforpligtende. Vi afholder infomøder fysisk i Roskilde, Køge og Holbæk og også online. Se vores kommende infomøder ved at klikke på knappen i højre kolonne. 

6 ugers jobrettet uddannelse

Som faglært eller ufaglært dagpengemodtager og medlem af en A-kasse, har du efter 5 ugers ledighed, ret til at deltage i op til 6 ugers jobrettet uddannelse. Du kan vælge de uddannelser som findes på en en såkaldt Positivliste. Listen består af uddannelser hvor der er mangel på arbejdskraft. Derfor øger en af disse uddannelser dine muligheder for at få et job. Din A-kasse skal godkende uddannelsen eller kurset, inden du starter.

Hvis du har et højere uddannelsesniveau (for eksempel bachelor eller kandidat), kan du ikke søge jobrettet uddannelse. Undersøg i stedet, om du kan deltage i kurser under Den regionale uddannelsespulje i samtale med dit jobcenter.

Er du under opsigelse?

Der er mulighed for, at du allerede i din opsigelsesperiode kan starte på et kursus eller forløb fra Positivlisten. Så har du ret til at fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag, og stadig modtage dagpenge fra din A-kasse.

Er du Kontanthjælpsmodtager?

Hvis du er kontanthjælpsmodtager, skal du kontakte dit jobcenter. De kan eventuelt bevilge dig uddannelse via en jobplan, såfremt dette findes relevant. Der er løbende økonomiske puljer som jobcentre kan søge og som gør det muligt, at jobparate kontanthjælpsmodtagere kan få adgang til korte erhvervsrettede kurser inden for mangelområder i f.eks. transportbranchen

Du er altid velkommen til at kontakte AMU JUUL på 39 39 11 11 og få en snak med vores konsulent for ledighedsområdet, som kan vejlede og evt. tilmelde dig til et gratis kort informationsmøde.

 

6 ugers jobrettet uddannelse

Faglærte eller ufaglærte medlemmer af en A-kasse, som modtager dagpenge, har ret til at deltage i op til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Du kan som hovedregel få jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 5 uger. Formålet er at øge dine muligheder for at få et job.

Der findes en liste med kurser og uddannelsesforløb, som du kan vælge i mellem. De kurser, som du kan vælge, er inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft.
Din a-kasse skal godkende uddannelsen eller kurset, inden du starter. Jobcentret skal vejlede om seks ugers jobrettet uddannelse under den første jobsamtale, hvis personen anmoder om det.

Positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse

 

Frister for hvornår du senest skal have afsluttet et 6 ugers uddannelsesforløb

Kurserne kan have en varighed på op til seks uger, men der er en frist for hvor sent i dit ledighedsforløb, kursusforløbet skal være afsluttet.

Frem til 31/12-22 kan du vælge at tage 6 ugers joberettet uddannelse i hele din dagpengeperiode.

Fra 1/1-23 gælder følgende regler, alt efter om du er over eller under 25 år:

  • Over 25 år: Du skal tage uddannelsen inden for de første 9 måneder af din ledighed.
  • Under 25 år: Du skal tage uddannelsen inden for de første 6 måneder af din ledighed.

I enkelte tilfælde kan du få lov at tage et forløb, der varer mere end 6 uger. Det kræver, at uddannelsen giver dig gode jobmuligheder.
Ved kurser ud over seks uger skal det skal bemærkes, at a-kasserne kun kan godkende en ansøgning om ret til seks ugers jobrettet uddannelse fra positivlisten, hvis jobcentret har tilkendegivet, at de vil bevilge den resterende del af kurset (der ligger ud over 6 uger) som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Jobcentrene kan søge STAR om tilskud fra den årlige pulje, til køb af kurser fra positivlisten, der overstiger en varighed på 6 uger.

I løbet af en dagpengeperiode på to år har du kun ret til ét jobrettet uddannelsesforløb.

 

Hvordan er min økonomi under forløbet?

Under uddannelsen modtager du dagpenge fra a-kassen.

I nogle tilfælde kan du få tilskud til kost og logi. Det gælder, hvis der er mere end 120 km retur fra din bopæl til uddannelsesstedet. Dette skal du afklare med dit jobcenter.

Hvis der er mere end 24 km mellem din bopæl og uddannelsesstedet, kan du også søge din A-kasse om befordringsgodtgørelse

Krav under de 6 ugers uddannelse

Du er fritaget fra rådighedsforpligtelsen, når du deltager i jobrettet uddannelse.
Du behøver således ikke at søge arbejde under de seks ugers jobrettet uddannelse, ligesom du ikke har pligt til at stå til rådighed for henvist arbejde.

Du skal heller ikke deltage i møder med A-kassen og jobcentret imens.

Infomøde
Afklaringsforløb, 2 dage