AMU JUUL

Kom i arbejde via AMU JUUL

Beskæftigelsesindsats for ledige

Til dig som ledig

AMU JUUL har mange års erfaring med at bringe borgere i beskæftigelse. Vi har et stort netværk i den branche vi uddanner til, og kan hjælpe dig med at afklare hvilket job der er det rigtige for dig. AMU JUUL er en uvildig partner, som ikke modtager betaling for at bringe virksomhedere og borgere sammen. Det gør vi fordi vi gerne vil bidrage til et samfund med høj beskæftigelse. 

Deltag i infomøde om dine jobmuligheder (2 timer)

Står du uden arbejde eller ønsker du at skifte branche, så kan du gratis deltage i et infomøde hos AMU JUUL. På mødet præsenterer vi jobmuligheder inden for transport-, lager og redderbrancherne. Infomødet indeholder en generel præsentation på ca. 1 ½ time, med en efterfølgende individuel samtale af ca. 20 minutters varighed. Bemærk at der kan være ventetid i forhold til din individuelle samtale. 

Deltagelse er gratis og uforpligtende. Vi afholder infomøder fysisk i Roskilde, Købe og Holbæk og også online. Se vores kommende infomøder ved at klikke på knappen i højre kolonne. 

Alle ledige kan med fordel tilmelde sig vores jobbank. Åbner der sig en ledig stilling vil vi kontakte dig.

Deltag i vores afklaringsforløb og prøv branchen (2 dage)

Vil du være sikker på dit uddannelsesvalg, har AMU JUUL et afklaringsforløb hvor du får en mere grundig jobafklaring. Du får mulighed for at prøve transport, lager og redning i praksis, så du kan føle dig helt tryg ved at du er på den rette vej. Fx prøvekørsel i en lastbil og/eller bus med en kørelærer, samt relevante praktiske øvelser. På denne måde er du endnu mere motiveret for at varetage et job i branchen, til gavn for både dig og den virksomhed som ansætter dig.

Som en del af forløbet får du en individuel samatale, hvor vi sammen finder ud af hvilken branche der er den rigtige for dig. Deltagelse er gratis og uforpligtende. Vi afholder infomøder fysisk i Roskilde, Købe og Holbæk. Se vores kommende infomøder ved at klikke på knappen i højre kolonne.

6 ugers jobrettet uddannelse

Som faglært eller ufaglært dagpengemodtager og medlem af en A-kasse, har du efter 5 ugers ledighed, ret til at deltage i op til 6 ugers jobrettet uddannelse. Du kan vælge de uddannelser som findes på en en såkaldt Positivliste. Listen består af uddannelser hvor der er mangel på arbejdskraft. Derfor øger en af disse uddannelser dine muligheder for at få et job. Dit jobcenter / A-kasse skal godkende uddannelsen eller kurset, inden du starter.

Hvis du har et højere uddannelsesniveau (for eksempel bachelor eller kandidat), kan du ikke søge jobrettet uddannelse. Undersøg i stedet, om du kan deltage i kurser under Den regionale uddannelsespulje i samtale med dit jobcenter / A-kasse.

Er du under opsigelse?

Der er mulighed for, at du allerede i din opsigelsesperiode kan starte på et kursus eller forløb fra Positivlisten. Så har du ret til at fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag, og stadig modtage dagpenge fra din A-kasse.

Fra 1. august 2020 er udvalgte kurser fritaget for 5 ugers karensperiode. Det vil sige, at du kan tage kurset fra første ledighedsdag. Se positivlisten over kurser fritaget for karens nedenfor.

Er du Kontanthjælpsmodtager?

Hvis du er kontanthjælpsmodtager, skal du kontakte dit jobcenter. De kan eventuelt bevilge dig uddannelse via en jobplan, såfremt dette findes relevant. Der er løbende økonomiske puljer som jobcentre kan søge og som gør det muligt, at jobparate kontanthjælpsmodtagere kan få adgang til korte erhvervsrettede kurser inden for mangelområder i f.eks. transportbranchen

Du er altid velkommen til at kontakte AMU JUUL på 39 39 11 11 og få en snak med vores konsulent for ledighedsområdet, som kan vejlede og evt. tilmelde dig til et gratis kort informationsmøde.

 

Til dig som jobcenter / A-kasse

Lad os sammen hjælpe ledige borgere tilbage på arbejdsmarkedet. AMU JUUL gør en stor indsats for at bringe ledige i beskæftigelse. Vi hjælper ledige, jobcentre og A-kasser med at matche beskæftigelsesbehov med virksomheder inden for vores uddannelsesområde. AMU JUUL støtter de ledige med en håndholdt indsats og en målrettet uddannelse. Vi har gode erfaringer med at bringe ledige i arbejde, hver eneste uge. 

AMU JUUL samarbejder med langt de fleste jobcentre på Sjælland, og vi er altid åbne for at gå i dialog for nye muligheder og nye tiltag. AMU JUUL har et stort kursusudvalg og langt de fleste af vores kurser og certifikater er på Positivlisten. Både de regionale og den landsdækkende 6 ugers jobrettet liste. Vi tilbyder en bred vifte af forskellige kurser, heriblandt afklaringsforløb, opkvalificeringskurser uddannelsesvejledning, coaching, mentorordning og hjælp til jobsøgning mv. 

Afklaringsforløb

Vores afklaringsforløb giver borgerne en god start på et arbejde inden for transport-, lager og/eller redderbranchen. Det omfatter:

 • En håndholdt indsats hen mod et job eller brancheskifte og en ny karriere.
 • Generel information om branchen, herunder relaterede kurser, samt jobmuligheder.
 • Regler for deltagelse og vilkår under forløbet.
 • Hjælp til udarbejdelsen af et transport-relevant CV, så du er bedre rustet til en målrettet jobsøgning til branchen, og oprettelse i vores jobbank.
 • Mulighed for jobsamtaler med interesserede virksomheder.
 • Mulighed for løbende kontakt og dialog med vores dedikerede vejledere.
 • Et undervisningsmiljø, der understøtter praktiske øvelser og udviklende dialoger, rettet mod jobmarkedet.
 • Vores 2-dags afklaringsforløb omfatter prøvekørsel i en lastbil og/eller bus med en kørelærer, samt relevante praktiske øvelser.
 • En mundtlig tilbagemelding og borgervurdering af egnethed til transportbranchen og en afklaringsbeskrivelse ud fra borgerens samlede forhold.

6 ugers jobrettet uddannelse

Faglærte eller ufaglærte medlemmer af en A-kasse, som modtager dagpenge, har ret til at deltage i op til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Du kan som hovedregel få jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 5 uger. Formålet er at øge dine muligheder for at få et job.

Der findes en liste med kurser og uddannelsesforløb, som du kan vælge i mellem. De kurser, som du kan vælge, er inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft.
Din a-kasse skal godkende uddannelsen eller kurset, inden du starter. Jobcentret skal vejlede om seks ugers jobrettet uddannelse under den første jobsamtale, hvis personen anmoder om det.

Positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse

 

Ændringer under Corona i forhold til karens:

 • Hvor længe skal jeg have været på dagpenge, før A-kassen vil godkende et 6 ugers uddannelsesforløb?

Som nævnt ovenfor kan du som hovedregel først begynde på et 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb, når du har været ledig i 5 uger.
Men som følge af ”Aftale om ekstraordinært løft af ledige” fra juni 2020 igangsættes et forsøg i 2020-2021, hvor dagpengemodtagere har ret til at gennemføre udvalgte kurser som seks ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag.

Kurserne er udpeget af parterne i juli 2020 og er ”stjernemarkerede” på den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.

Med forsøget er opstart på de udvalgte (stjernemarkerede) kurser undtaget for den ellers gældende karensperiode på fem uger.

 

Frister for hvornår du senest skal have afsluttet et 6 ugers uddannelsesforløb

Kurserne kan have en varighed på op til seks uger, men der er en frist for hvor sent i dit ledighedsforløb, kursusforløbet skal være afsluttet.
Der gælder forskellige regler, alt efter om du er over eller under 25 år:

 • Over 25 år: Du skal tage uddannelsen inden for de første 9 måneder af din ledighed.
 • Under 25 år: Du skal tage uddannelsen inden for de første 6 måneder af din ledighed.

I enkelte tilfælde kan du få lov at tage et forløb, der varer mere end 6 uger. Det kræver, at uddannelsen giver dig gode jobmuligheder.
Ved kurser ud over seks uger skal det skal bemærkes, at a-kasserne kun kan godkende en ansøgning om ret til seks ugers jobrettet uddannelse fra positivlisten, hvis jobcentret har tilkendegivet, at de vil bevilge den resterende del af kurset (der ligger ud over 6 uger) som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Jobcentrene kan søge STAR om tilskud fra den årlige pulje, til køb af kurser fra positivlisten, der overstiger en varighed på 6 uger.

I løbet af en dagpengeperiode på to år har du kun ret til ét jobrettet uddannelsesforløb.

 

Hvordan er min økonomi under forløbet?

Under uddannelsen modtager du dagpenge fra a-kassen.

I nogle tilfælde kan du få tilskud til kost og logi. Det gælder, hvis der er mere end 120 km retur fra din bopæl til uddannelsesstedet.

Hvis der er mere end 24 km mellem din bopæl og uddannelsesstedet, kan du også søge din A-kasse om befordringsgodtgørelse

 

Krav under de 6 ugers uddannelse

Du er fritaget fra rådighedsforpligtelsen, når du deltager i jobrettet uddannelse.
Du behøver således ikke at søge arbejde under de seks ugers jobrettet uddannelse, ligesom du ikke har pligt til at stå til rådighed for henvist arbejde.

Du skal heller ikke deltage i møder med A-kassen og jobcentret imens.

 

Som nævnt, oven for, kan du som hovedregel først begynde på et 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb, når du har været ledig i 5 uger.
Men som følge af ”Aftale om ekstraordinært løft af ledige” fra juni 2020 igangsættes et forsøg i 2020-2021, hvor dagpengemodtagere har ret til at gennemføre udvalgte kurser som seks ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag.

Kurserne er udpeget af parterne i juli 2020 og er ”stjernemarkerede” på den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.

Med forsøget er opstart på de udvalgte (stjernemarkerede) kurser undtaget for den ellers gældende karensperiode på fem uger.

 

Er du i opsigelsesperiode, kan du måske starte på kursus med det samme
Der er mulighed for at du allerede i din opsigelsesperiode kan starte på et kursus eller forløb fra positivlisten. Så har du ret til at fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag, og stadig modtage dagpenge fra din A-kasse.

 

Jobcentrene kan søge STAR om tilskud fra den årlige pulje, til køb af kurser fra positivlisten, der overstiger en varighed på 6 uger

I løbet af en dagpengeperiode på to år har du kun ret til ét jobrettet uddannelsesforløb.

 

Infomøde
Afklaringsforløb, 2 dage