Arbejdsmiljø uddannelse - Online

Den obligatoriske arbejdsmiljø uddannelse

100% online forløb med selvstudie.

Du kan selv vælge emne moduler og tilpasse uddannelsen til din branche. Så er du sikret et relevant og lærerigt forløb.   

Uddannelsen er normeret til 22 timer og du har 7 uger til at gennemføre den. 

Du styrer selv, hvor og hvornår du tager modulerne, tilpas selv så det passer ind i din hverdag. 


Efter dit kursus har du viden om:

  • Metoder som arbejdsmiljøorganisationen kan bruge i det forebyggende arbejde i virksomheden
  • Opgaver når der opstår ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer
  • Placering i virksomhedens struktur og samarbejdet heri 
  • Samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler
  • Samarbejde med andre arbejdsmiljøaktører
  • Opgaver og funktioner

 

KravBeviser
Der er ingen krav for at kunne starte på kurset.

Når du har gennemført kurset og din opgave 

er godkendt af din underviser, modtager du dit uddannelsesbevis


Hvem er den obligatoriske arbejdsmiljø uddannelse for?

Den lovpligtige uddannelse er for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, som er tilknyttet en arbejdsmiljøorganisation. Du kan også tage uddannelsen, hvis du har en interesse i arbejdsmiljø og gerne vil blive klogere på emnet.

obs. hvis du er nyvalgt og ikke tidligere har gennemgået den obligatoriske arbejdsmiljø uddannelse, skal du tage den senest 3 måneder efter du er blevet valgt.  


Praktisk om uddannelsen

Undervejs i uddannelsen har du mulighed for at kommunikerer med de øvrige kursister på holdet, ligesom du kan stille spørgsmål til underviseren. Normalt vil du blive svaret hurtigt af din underviser, dog altid indenfor 24 timer.

Uddannelsesforløbet afsluttes med, at du uploader din hjemmeopgave og den vurderes af underviseren, hvorefter du modtager dit kursusbevis.

Pris for kurset:
3.250 kr.*
* Prisen er eksklusiv moms

Spørgsmål og svar

Hvem skal have den lovpligtige arbejdsmiljø uddannelse?
Ledere, arbejdsmiljø og -sikkerhedsrepræsentanter. Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. jf. §9 i "Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø" (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2062).
Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?
En arbejdsmiljørepræsentant skal repræsentere andre medarbejdere i samarbejdet om sundhed og sikkerhed. Repræsentanten skal bidrage med viden og erfaringer om arbejdsmiljøet. Det kan f.eks. indebærer, at komme med løsninger på og forebygge risici i arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljørepræsentanten er derfor nødt til løbende, at være i kontakt med andre kollegaer i virksomheden.
Kan en leder være AMR?
Arbejdsgiveren, virksomhedsledere og arbejdsledere kan ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentant. Udover ovenstående kan elever heller ikke vælges ind.